ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. В избранное  |  Поиск
ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.
ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.
Реклама

ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.
ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.

Недвижимость Украины

ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.
ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.
Реклама
ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про приватизацію державного майна

Добавить ссылку в блокнот


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приватизацію державного майна

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 24, ст.348 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2164-XII ( 2164-12 ) від 04.03.92, ВВР, 1992, N 24, ст.349 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2544-XII ( 2544-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 38, ст.562
N 2623-XII ( 2623-12 ) від 18.09.92, ВВР, 1992, N 42, ст.603
Декретами
N 9-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст.53
N 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, N 17, ст.184
Законами
N 3875-XII ( 3875-12 ) від 26.01.94, ВВР, 1994, N 18, ст.103
N 3982-XII ( 3982-12 ) від 22.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст.183
N 64/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, N 10, ст.64 )

( В редакції Закону
N 89/97-ВР від 19.02.97, ВВР, 1997, N 17, ст.122 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного
Суду України
N 9-рп ( v009p710-98 ) від 01.07.98 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.301
N 358-XIV ( 358-14 ) від 24.12.98, ВВР, 1999, N 7, ст. 52
N 1200-XIV ( 1200-14 ) від 03.11.99, ВВР, 1999, N 51, ст.453
N 1695-III ( 1695-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 31, ст.247
N 1723-III ( 1723-14 ) від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 33-34, ст.272
N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 33-34, ст.273
N 1869-III ( 1869-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 41, ст.341
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.39 )


Цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи
приватизації державного майна та майна, що належить Автономній
Республіці Крим, з метою створення багатоукладної соціально
орієнтованої ринкової економіки України.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття та мета приватизації

Приватизація державного майна (далі - приватизація) - це
відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що
належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та
юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього
Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності
виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки
України.

Стаття 2. Пріоритети та принципи приватизації

1. Основними пріоритетами приватизації є підвищення
ефективності виробництва та мотивації до праці, прискорення
структурної перебудови і розвитку економіки України.

2. Приватизація здійснюється на основі таких принципів:
законності;
державного регулювання та контролю;
надання громадянам України пріоритетного права на придбання
державного майна;
надання пільг для придбання державного майна членам трудових
колективів підприємств, що приватизуються;
забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі
громадян України у процесі приватизації;
продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних
особливостей виключно за кошти; ( Абзац сьомий частини другої
статті 2 в редакції Закону N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )
пріоритетного права трудових колективів на придбання майна
своїх підприємств;
створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
( Абзац десятий частини другої статті 2 виключено на підставі
Закону N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )
додержання антимонопольного законодавства;
повного, своєчасного та достовірного інформування громадян
про порядок приватизації та відомості про об'єкти приватизації;
врахування особливостей приватизації об'єктів зв'язку,
агропромислового комплексу, гірничодобувної промисловості,
незавершеного будівництва, невеликих державних підприємств,
підприємств із змішаною формою власності та об'єктів
науково-технічної сфери; ( Абзац дванадцятий частини другої статті
2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1869-III ( 1869-14 )
від 13.07.2000 )
застосування переважно конкурентних способів у разі:
приватизації невеликих державних підприємств, законсервованих
об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, підприємств
торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування
населення, готельного господарства, туристичного комплексу;
продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на
базі середніх та великих підприємств.

Стаття 3. Законодавство України про приватизацію

1. Законодавство України про приватизацію складається з цього
Закону, інших законів України з питань приватизації.

2. Дія цього Закону не поширюється на:
приватизацію об'єктів державного земельного та житлового
фондів, а також об'єктів соціально-культурного призначення, що
фінансуються з державного бюджету, в тому числі об'єктів сфери
охорони здоров'я, за винятком тих, які належать підприємствам, що
приватизуються;
зміну організаційно-правових форм власності колгоспів,
підприємств споживчої кооперації.

3. Приватизація акцій (часток, паїв), що перебувають у
державній власності, у майні спільних підприємств з іноземними
інвестиціями, проводиться відповідно до законодавства та
установчих документів спільних підприємств.

4. Відчуження майна, що є у комунальній власності,
регулюється положеннями цього Закону, інших законів з питань
приватизації і здійснюється органами місцевого самоврядування.

Стаття 4. Державна програма приватизації

1. Державна програма приватизації визначає цілі, пріоритети
та умови приватизації, розробляється Фондом державного майна
України і затверджується Верховною Радою України законом України
один раз на три роки не пізніш як за місяць до затвердження
Державного бюджету України на відповідний рік, але до початку
наступного бюджетного року та діє до затвердження чергової
Державної програми приватизації.
Державна програма приватизації вноситься на розгляд Верховної
Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на
відповідний рік.
( Частина перша статті 4 в редакції Закону N 1723-III ( 1723-14 )
від 18.05.2000 )

2. Пропозиції про внесення змін до Державної програми
приватизації щодо кількості об'єктів, які підлягають приватизації,
та уточнення завдань щодо надходження коштів до Державного бюджету
України подаються до Верховної Ради України одночасно з проектом
Державного бюджету України на наступний бюджетний рік.
( Частина друга статті 4 в редакції Закону N 1723-III ( 1723-14 )
від 18.05.2000 )

3. У Державній програмі приватизації визначаються:
завдання щодо приватизації майна, яке перебуває в державній
власності, та державного майна, що належить Автономній Республіці
Крим;
відповідні способи приватизації для різних груп об'єктів;
( Абзац четвертий частини третьої статті 4 виключено на
підставі Закону N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )
завдання відповідним органам виконавчої влади щодо
забезпечення проведення приватизації;
заходи щодо залучення в процесі приватизації інвесторів;
особливості участі в процесі приватизації громадян України,
іноземних інвесторів та інших покупців;
розрахунок витрат на виконання програми приватизації, порядок
їх відшкодування та джерела фінансування;
прогноз надходження коштів від приватизації та напрями їх
використання.

4. Верховна Рада України щорічно заслуховує і затверджує звіт
Фонду державного майна України про виконання Державної програми
приватизації.

Стаття 5. Об'єкти приватизації

1. До об'єктів державної власності, що підлягають
приватизації, належать:
майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших
підрозділів, які є єдиними (цілісними) майновими комплексами, якщо
в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується
технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації
підприємства, з структури якого вони виділяються;
об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти;
акції (частки, паї), що належать державі у майні
господарських товариств та інших об'єднань.

2. Приватизації не підлягають об'єкти, що мають
загальнодержавне значення, а також казенні підприємства. До
об'єктів, що мають загальнодержавне значення, відносяться майнові
комплекси підприємств, їх структурних підрозділів, основним видом
діяльності яких є виробництво товарів (робіт, послуг), що мають
загальнодержавне значення. ( Абзац перший частини другої статті 5
із змінами, внесеними згідно із Законом N 177-XIV ( 177-14 ) від
14.10.98 )
Загальнодержавне значення мають:
а) об'єкти, які забезпечують виконання державою своїх
функцій, забезпечують обороноздатність держави, її економічну
незалежність, та об'єкти права власності Українського народу,
майно, що становить матеріальну основу суверенітету України,
зокрема:
майно органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, майно Збройних Сил України (крім майна, щодо якого
цим Законом встановлено особливості приватизації), Служби безпеки
України, Прикордонних військ України, правоохоронних і митних
органів; ( Абзац другий підпункту "а" пункту 2 статті 5 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від
21.12.2000 )
надра, корисні копалини загальнодержавного значення, водні
ресурси та інші природні ресурси, які є об'єктами права власності
Українського народу;
майнові комплекси підприємств з лісовідновлення,
лісорозведення та охорони лісу, лісництва, їх підрозділи;
сортовипробувальні станції, дільниці, інші організації з
експертизи сортів рослин; ( Пункт "а" частини другої статті 5
доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 1200-XIV ( 1200-14 )
від 03.11.99 )
золотий і валютний фонди та запаси, державні матеріальні
резерви;
емісійна система, майнові комплекси підприємств і установ, що
забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних
паперів;
радіотелевізійні передавальні центри, а також об'єкти, що
забезпечують зв'язком органи законодавчої та виконавчої
влади; ( Абзац восьмий пункту "а" частини другої статті 5 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1869-III ( 1869-14 ) від
13.07.2000 )
державні радіоканали та телевізійні канали;
засоби урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку;
інші об'єкти права державної власності, які забезпечують
виконання державою своїх функцій;

б) об'єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток,
збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу,
духовних цінностей, зокрема:
об'єкти Національного космічного агентства України при
Кабінеті Міністрів України;
архіви;
майнові комплекси установ Національної академії наук України
з основних напрямів досліджень;
об'єкти культури, мистецтва, архітектури, меморіальні
комплекси, заповідники, парки тощо загальнонаціонального значення;
об'єкти освіти, фізичної культури, спорту і науки, що
фінансуються з державного бюджету;

в) об'єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави
гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого
виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції,
послуг або небезпечних виробництв, зокрема:
майнові комплекси підприємств по виготовленню та ремонту всіх
видів зброї, яка є на озброєнні Збройних Сил України, Служби
безпеки України; ( Абзац другий пункту "в" частини другої статті 5
із змінами, внесеними згідно із Законами N 358-XIV ( 358-14 ) від
24.12.98, N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 )
майнові комплекси підприємств по випуску наркотичних,
бактеріологічних, біологічних, психотропних, сильнодіючих хімічних
та отруйних засобів (крім аптек);
майнові комплекси підприємств, що забезпечують діяльність у
сфері обігу зброї, радіоактивних речовин; ( Абзац четвертий пункту
"в" частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 358-XIV ( 358-14 ) від 24.12.98 )
протирадіаційні споруди;
полігони, будови, споруди та устаткування для захоронення
твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники;

г) об'єкти, які забезпечують життєдіяльність держави в
цілому, зокрема:
структурні підрозділи майнових комплексів, що забезпечують
постійне розміщення і зберігання державних резервів і
мобілізаційних запасів;
пенітенціарні заклади;
майнові комплекси підприємств геологічної, картографічної,
гідрометеорологічної служб, служби контролю за станом
навколишнього природного середовища;
об'єкти державних систем стандартизації, метрології та
сертифікації продукції;
майнові комплекси підприємств авіаційної промисловості;
автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам до
першого розгалуження їх за межами території цих підприємств;
майнові комплекси підприємств, які здійснюють виробництво
основної залізничної техніки (електровози, тепловози,
дизель-поїзди, вагони);
майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх
інфраструктурою;
метрополітен, міський електротранспорт;
майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної
системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління, магістральні та міждержавні електричні мережі;
атомні електростанції, гідроелектростанції з греблями, що
забезпечують водопостачання споживачам та проведення
гідромеліоративних робіт, теплоелектроцентралі;
магістральні нафто- і газопроводи та магістральний
трубопровідний транспорт, що обслуговують потреби держави в
цілому, підземні нафто- та газосховища;
транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують
виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією пожеж, наслідків
стихійних лих;
об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст,
включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов'язані з
постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і
очищенням стічних вод;
майнові комплекси структурних підрозділів хлібоприймальних і
хлібозаготівельних підприємств, що забезпечують розміщення і
зберігання мобілізаційних запасів та майно хлібоприймальних і
хлібозаготівельних підприємств, що входить до статутного фонду
Державної акціонерної компанії "Хліб України"; ( Абзац
шістнадцятий пункту "г" частини другої статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1200-XIV ( 1200-14 ) від 03.11.99 )
майнові комплекси підприємств соляної промисловості;
акваторії портів, причали всіх категорій і призначень,
причальні у портах і гідрографічні споруди, набережні причалів,
захисні споруди та системи сигналізації, портові системи
інженерної інфраструктури та споруди зв'язку, енерговодопостачання
та водовідведення, автомобільні дороги та залізничні колії (до
першого розгалуження за межами території порту), навчальний та
гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій;
водосховища і водогосподарські канали комплексного
призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні
захисні споруди;
майнові комплекси підприємств, що виготовляють спирт, вина і
лікеро-горілчані вироби;
крематорії, кладовища.

3. З метою технічного переозброєння та відновлення
виробництва, поліпшення фінансово-економічного стану підприємств
Збройних Сил України майно таких підприємств, яке є єдиним
(цілісним) майновим комплексом, може корпоратизуватись.
Приватизація таких підприємств здійснюється із збереженням у
державній власності 51 відсотка акцій. Окремими законами України
визначається порядок корпоратизації та приватизації зазначених
підприємств.

4. Об'єкти паливно-енергетичного комплексу, за винятком тих,
які не підлягають приватизації відповідно до цього Закону,
приватизуються у порядку, встановленому окремим законом про
особливості приватизації майна підприємств паливно-енергетичного
комплексу. ( Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом N 1695-III ( 1695-14 ) від 20.04.2000 )

5. За погодженням з Кабінетом Міністрів України
приватизуються майнові комплекси:
підприємств-монополістів на ринку відповідних товарів
України, визнаних такими у встановленому порядку;
підприємств військово-промислового комплексу, що підлягають
конверсії згідно з відповідною програмою;
підприємств, приватизація яких здійснюється із залученням
іноземних інвестицій за міжнародними договорами України;
інших об'єктів, віднесених Державною програмою приватизації
до групи Г.
Перелік об'єктів, віднесених Державною програмою приватизації
до групи Г, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних
інвестицій, затверджується Верховною Радою України за поданням
Кабінету Міністрів України.

6. Перелік об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за
поданням Кабінету Міністрів України.

7. Будівлі (споруди, приміщення) за бажанням покупця
приватизуються разом з об'єктами приватизації, що в них
розташовані, якщо на це немає прямої заборони відповідно Фонду
державного майна України, Верховної Ради Автономної Республіки
Крим. За наявності такої заборони зазначені будівлі (споруди,
приміщення) передаються власникам приватизованих об'єктів за їх
бажанням в оренду на строк не менш як 10 років.
Якщо в нежилих приміщеннях будинку, що є державною власністю,
розміщується два чи більше державних або заснованих на оренді
державного майна підприємств, то в разі прийняття рішення про
приватизацію одного чи кількох з них займані ними приміщення, за
відсутності заборони на приватизацію цього будинку, приватизуються
разом з іншим майном підприємства після закріплення за названими
співкористувачами займаних ними приміщень на праві повного
господарського відання, оперативного управління або на договірних
засадах.

Стаття 6. Суб'єкти приватизації

Суб'єктами приватизації є:
державні органи приватизації;
покупці (їх представники);
посередники.

Стаття 7. Державні органи приватизації

1. Державну політику в сфері приватизації здійснюють Фонд
державного майна України, його регіональні відділення та
представництва у районах і містах, органи приватизації в
Автономній Республіці Крим, що становлять єдину систему державних
органів приватизації в Україні.

2. Фонд державного майна України, його регіональні відділення
та представництва у районах і містах, органи приватизації в
Автономній Республіці Крим діють на підставі Закону України "Про
Фонд державного майна України", цього Закону, інших законів
України з питань приватизації.
( Положення абзацу другого частини другої статті 7 визнане
таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним)
і втрачає чинність щодо підпорядкування Фонду державного майна
України Верховній Ради України на підставі Рішення
Конституційного Суду України N 9-рп ( v009p710-98 ) від 01.07.98 )
Фонд державного майна України підпорядкований, підзвітний і
підконтрольний Верховній Раді України.
Голова Фонду державного майна України призначається на посаду
і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної
Ради України.

3. Державні органи приватизації у межах своєї компетенції
здійснюють такі основні повноваження:
змінюють у процесі приватизації організаційну форму
підприємств, що перебувають у державній власності;
здійснюють повноваження власника державного майна у процесі
приватизації;
виступають орендодавцем майна, що перебуває у державній
власності, згідно з законодавством;
продають майно, що перебуває у державній власності, в процесі
його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств,
об'єктів незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що
набуло статусу цивільного, а також акції (частки, паї), що
належать державі у майні господарських товариств;
створюють комісії з приватизації;
затверджують плани приватизації майна, що перебуває у
державній власності, плани розміщення акцій акціонерних товариств
у процесі приватизації;
розробляють проекти державних програм приватизації і подають
їх на затвердження Верховній Раді України;
укладають угоди щодо проведення підготовки об'єктів до
приватизації та їх продажу;
укладають угоди щодо проведення експертної оцінки вартості
об'єктів приватизації;
здійснюють ліцензування комісійної, представницької та
комерційної діяльності з приватизаційними паперами;
виступають з боку держави засновником підприємств із змішаною
формою власності;
беруть участь у розробці міжнародних договорів України з
питань державної власності та її використання;
здійснюють захист майнових прав державних підприємств,
організацій, установ, а також акцій (часток, паїв), що належать
державі, на території України та за її кордоном;
контролюють виконання умов договорів купівлі-продажу
державного майна.
Державні органи приватизації здійснюють інші повноваження,
передбачені цим Законом, іншими законами України з питань
приватизації.

4. Посадові особи державних органів приватизації несуть
кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну
відповідальність за неправомірні дії щодо майна, яке
приватизується, у порядку, встановленому законодавством.

5. Державні органи приватизації не мають права втручатися в
діяльність підприємств, за винятком випадків, передбачених
законодавством України та установчими документами цих підприємств.

6. Органи приватизації в Автономній Республіці Крим діють у
межах повноважень, визначених Фондом державного майна України, і
повноважень, делегованих Верховною Радою Автономної Республіки
Крим щодо розпорядження майном, що належить Автономній Республіці
Крим.
Органи приватизації в Автономній Республіці Крим у питаннях
приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, є
підзвітними та підконтрольними Верховній Раді Автономної
Республіки Крим.

7. Продаж майна, що є у комунальній власності, здійснюють
органи, створювані відповідними місцевими радами. Зазначені органи
діють у межах повноважень, визначених відповідними місцевими
радами, та є їм підпорядкованими, підзвітними і підконтрольними.

( Частину восьму статті 7 виключено на підставі Закону
N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )

9. Діяльність та рішення органів з питань приватизації,
акціонування, конкурсів, створення яких не передбачено цим
Законом, не поширюються на державні органи приватизації та не
беруться ними до виконання.

Стаття 8. Покупці

1. Покупцями об'єктів приватизації можуть бути:
громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства;
юридичні особи, зареєстровані на території України, крім
передбачених частиною третьою цієї статті;
юридичні особи інших держав.

2. Для спільної участі в приватизації громадяни можуть
створювати господарські товариства, в тому числі із членів
трудового колективу, в порядку, встановленому законодавством
України.
Господарське товариство членів трудового колективу
підприємства, що приватизується, засновується на підставі рішення
загальних зборів, у яких брало участь більше 50 відсотків
працівників підприємства або їх уповноважених представників.

3. Не можуть бути покупцями:
юридичні особи, у майні яких частка державної власності
перевищує 25 відсотків;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; ( Абзац четвертий
частини третьої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )

( Абзац п'ятий частини третьої статті 8 виключено на підставі
Закону N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )

4. Покупці - юридичні особи зобов'язані подати до державного
органу приватизації документ про розподіл статутного фонду серед
учасників.
Відповідальність за достовірність поданого документа
покладається на покупця відповідно до законодавства.

5. Державною програмою приватизації стосовно конкретних
об'єктів (груп об'єктів) можуть бути встановлені інші обмеження
або особливості участі покупців у приватизації, включаючи галузеві
та сумарні квоти на придбання юридичними особами державного майна,
акцій (часток, паїв).
Стаття 9. Довірчі товариства, інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії

1. З метою розвитку ринку цінних паперів та подальшого його
обслуговування, зниження ризику покупців при розміщенні вкладів в
об'єкти приватизації створюються довірчі товариства, інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії, інші фінансові посередники.
Звернення покупців до послуг посередницьких організацій при
придбанні державного майна не є обов'язковим.
( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )

2. Порядок створення і діяльності фінансових посередників
визначається законом.
( Частина друга статті 9 в редакції Закону N 1724-III ( 1724-14 )
від 18.05.2000 )

Стаття 10. Контрольні комісії з питань приватизації

1. З метою забезпечення контролю за здійсненням Державної
програми приватизації, додержанням законодавства України про
приватизацію та аналізу її наслідків з числа депутатів створюється
Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань
приватизації.

2. Положення про Спеціальну контрольну комісію з питань
приватизації та її склад затверджуються Верховною Радою України.

3. З метою забезпечення контролю за ходом приватизації,
додержанням законодавства України про приватизацію та аналізу її
наслідків Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради
створюють відповідні контрольні комісії з питань приватизації.
Положення про контрольні комісії з питань приватизації та їх
склад затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та
відповідними місцевими радами.

Розділ II

ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 11. Порядок приватизації

Порядок приватизації державного майна передбачає:
опублікування списку об'єктів, які підлягають приватизації, у
виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі;
прийняття рішення про приватизацію об'єкта на підставі
поданої заяви або виходячи із завдань Державної програми
приватизації та створення комісії з приватизації;
опублікування інформації про прийняття рішення про
приватизацію об'єкта;
проведення аудиторської перевірки фінансової звітності
підприємства, що приватизується (за винятком об'єктів малої
приватизації);
затвердження плану приватизації або плану розміщення акцій
відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
та корпоратизації, та їх реалізацію.

Стаття 12. Подання заяви і прийняття рішення про приватизацію

1. Ініціатива щодо приватизації може виходити від державних
органів приватизації, а також покупців, визнаних такими відповідно
до статті 8 цього Закону.
Покупці цілісних майнових комплексів та інвестори, які
бажають придбати контрольний пакет акцій, зобов'язані разом із
заявою подати бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування
післяприватизаційного розвитку об'єкта, що включає план зайнятості
працівників підприємства, пропозицію інвестора з зазначенням
максимального розміру інвестиції, строків та порядку її внесення,
а також декларацію про доходи для покупців - фізичних осіб.
Заяви про приватизацію подаються до державних органів
приватизації за місцезнаходженням об'єкта, що приватизується, у
письмовій формі та в порядку, що встановлюється Фондом державного
майна України.

2. Державні органи приватизації протягом місяця розглядають
заяви та приймають рішення щодо приватизації об'єкта і в
п'ятиденний строк письмово повідомляють про це заявника,
адміністрацію та трудовий колектив підприємства, що
приватизується, а також відповідний орган виконавчої влади,
уповноважений управляти цим майном.
У разі відмови в приватизації відповідний орган приватизації
повідомляє заявників про причину відмови.

3. Відмова в приватизації можлива тільки у випадках, коли:
особа, яка подала заяву, не може бути визнана покупцем
відповідно до статті 8 цього Закону;
законодавством встановлено обмеження щодо приватизації цього
підприємства;
майно у встановленому порядку включено до переліку об'єктів
(групи об'єктів), що не підлягають приватизації.

4. З моменту прийняття рішення про приватизацію майна
державного підприємства:
орган, що здійснює управління майном цього підприємства,
передає у встановленому порядку функції з управління цим майном
державним органам приватизації;
стосовно цього підприємства припиняється чинність частин
третьої, п'ятої, шостої статті 10, частин першої, третьої
статті 12, частини другої статті 24, частини третьої статті 25
Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) в частині
купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання
безоплатно, списання майна, випуску та придбання цінних паперів,
надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують
середньорічний рівень таких операцій за останні три роки з
урахуванням рівня інфляції. Якщо ці дії необхідні для ефективного
функціонування державного підприємства, майно якого
приватизується, вони здійснюються підприємством з дозволу
державних органів приватизації.

Стаття 13. Комісія з приватизації об'єкта

1. Державний орган приватизації протягом місяця з дня
прийняття рішення про приватизацію об'єкта затверджує склад
комісії з приватизації об'єкта і встановлює строк подання проекту
плану приватизації. Цей строк не повинен перевищувати двох місяців
з дня затвердження складу комісії.

2. До складу комісії входять за принципом однакового
представництва представники господарського товариства, створеного
членами трудового колективу підприємства, що приватизується, в
тому числі й від представницького органу трудового колективу -
профспілкового комітету або іншого уповноваженого ним органу, інші
особи (або їх представники), які подали заяву на приватизацію,
представники місцевих рад, фінансових органів, державного органу
приватизації, Антимонопольного комітету України або його
територіальних відділень, органу, уповноваженого до прийняття
рішення про приватизацію управляти відповідним державним майном.
Відповідні органи та особи зобов'язані в п'ятиденний строк з
моменту одержання повідомлення про прийняття рішення щодо
створення комісії делегувати до її складу своїх представників.
Якщо в зазначений строк вони не делегували своїх представників до
складу комісії, державний орган приватизації має право затвердити
склад комісії без представників цих органів.
За рішенням комісії до її роботи можуть залучатися експерти,
консультанти та інші спеціалісти, які користуються на її
засіданнях правом дорадчого голосу.
Для забезпечення гласності та прозорості приватизації у
роботі комісії з приватизації об'єкта можуть брати участь народні
депутати України.

3. Діяльність комісії регулюється Положенням, яке
затверджується Фондом державного майна України.

4. При приватизації законсервованих об'єктів, об'єктів
незавершеного будівництва, майна ліквідованих підприємств або
об'єктів, які підлягають приватизації у порядку, визначеному
Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)" ( 2171-12 ), окремого індивідуально
визначеного майна, акцій (часток, паїв), що належать державі у
майні підприємств із змішаною формою власності, комісія з
приватизації не створюється і план приватизації не складається.

Стаття 14. Проект плану приватизації

1. Комісія з приватизації складає проект плану приватизації
об'єкта, в якому враховуються пропозиції:
господарського товариства, створеного працівниками
підприємства, що приватизується, та інших покупців;
місцевих рад за місцезнаходженням об'єкта приватизації;
державних органів приватизації;
Антимонопольного комітету України, його територіальних
відділень.

2. Проект плану приватизації повинен передбачати строки та
способи приватизації, початкову ціну об'єкта приватизації (розмір
статутного фонду господарського товариства), рекомендовані форми
платежу, розміри пакетів акцій за напрямами їх реалізації, а також
забезпечення технологічної єдності виробництва, недопущення
руйнування цілісних майнових комплексів, циклів, технологій,
порядок використання майна, що не підлягає приватизації. ( Абзац
перший частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )
За рішенням комісії до розробки проекту плану приватизації
може бути включено проект реорганізації об'єкта, в якому
передбачено створення на основі його структурних підрозділів
юридичних осіб.
Рішення про необхідність реорганізації приймається в порядку,
що встановлюється Фондом державного майна України та
Антимонопольним комітетом України.
До проекту плану приватизації додається акт оцінки вартості
об'єкта приватизації, який складається відповідно до законодавства
і затверджується органом приватизації.
У разі якщо проектом плану приватизації передбачено продаж
цілісного майнового комплексу підприємства, що приватизується, або
контрольного пакета акцій, до проекту плану приватизації додаються
документи, зазначені в частині першій статті 12 цього Закону.

3. Якщо трудовий колектив підприємства, майно якого
приватизується, або інші покупці не погоджуються з проектом плану
приватизації, розробленим комісією, вони можуть підготувати
альтернативний варіант плану.

4. Проект плану, розроблений комісією, та альтернативний
проект плану трудового колективу чи інших покупців подаються на
розгляд регіональних відділень Фонду державного майна України або
його представництв у районах та містах, які протягом десяти днів
зобов'язані розглянути подані проекти, затвердити план
приватизації і довести його до заінтересованих осіб.

5. Рішення про затвердження плану може бути оскаржено у
десятиденний строк у Фонд державного майна України, Верховну Раду
Автономної Республіки Крим.

Стаття 15. Способи приватизації

1. Приватизація державного майна здійснюється шляхом:
( Абзац другий частини першої статті 15 виключено на підставі
Закону N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )
продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом;
( Абзац третій частини першої статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )
продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у
господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових
біржах та іншими способами, що передбачають загальнодоступність та
конкуренцію покупців;
продажу на конкурсній основі цілісного майнового комплексу
державного підприємства, що приватизується, або контрольного
пакета акцій відкритого акціонерного товариства при поданні
покупцем документів, передбачених частиною першою статті 12 цього
Закону;
викупу майна державного підприємства згідно з альтернативним
планом приватизації.
Неконкурентні способи продажу майна державних підприємств
застосовуються щодо об'єктів, не проданих на аукціоні, за
конкурсом.

2. Створення колективних підприємств, господарських
товариств, крім відкритих акціонерних товариств, у процесі
приватизації майна державних підприємств (за винятком об'єктів
малої приватизації) не допускається.

3. Приватизація законсервованих об'єктів та об'єктів
незавершеного будівництва, підприємств торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування населення, готельного
господарства, туристичного комплексу здійснюється шляхом:
продажу на аукціоні, за конкурсом;
викупу.
Приватизація зазначених об'єктів здійснюється у порядку,
передбаченому Законом України "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) та
Державною програмою приватизації.
За рішенням органів приватизації законсервовані об'єкти та
об'єкти незавершеного будівництва можуть передаватися на умовах
відповідного договору особам, які можуть бути покупцями відповідно
до цього Закону, для завершення будівництва або вноситися до
статутного фонду господарського товариства як державна частка з
наступною її приватизацією в порядку, встановленому законодавством
України.

4. Приватизація майна невеликих державних підприємств
(об'єктів малої приватизації) здійснюється відповідно до Закону
України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)".

Стаття 16. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за
конкурсом, на фондових біржах

Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом та на
фондових біржах здійснюється у порядку, що затверджується Фондом
державного майна України, Антимонопольним комітетом України,
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Стаття 16 в редакції Закону N 1724-III ( 1724-14 ) від
18.05.2000 )

Стаття 17. Приватизація майна, зданого в оренду

1. Приватизація зданих в оренду цілісних майнових комплексів
державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів,
крім невеликих державних підприємств, здійснюється шляхом продажу
належних державі акцій відкритих акціонерних товариств (далі -
товариства), заснованих державними органами приватизації та
орендарями.

2. Після затвердження плану приватизації засновники у
десятиденний термін приймають рішення про створення товариства,
затверджують його статут і у встановленому порядку подають
документи до місцевого органу виконавчої влади для державної
реєстрації товариства. Плата за реєстрацію товариства не
справляється. Рішення про створення товариства є установчим
договором.
При перетворенні орендних підприємств у відкриті акціонерні
товариства його засновниками виступають з боку держави відповідний
державний орган приватизації, а з боку орендаря - господарське
товариство, створене орендарями.
До завершення продажу акцій, передбаченого планом розміщення
акцій (планом приватизації), і перших загальних зборів акціонерів
приватизованого підприємства керівництво підприємством
покладається на адміністрацію орендного підприємства, що
приватизується.

3. З моменту реєстрації товариства договір оренди вважається
розірваним, діяльність підприємства, створеного на базі
орендованого майна, або будь-якого суб'єкта підприємницької
діяльності, який орендує майно, припиняється, товариство стає
правонаступником прав і обов'язків орендаря.

4. До статутного фонду товариства вноситься державне майно,
здане в оренду (за винятком майна, що не підлягає приватизації або
щодо якого встановлено особливий порядок приватизації), та майно,
що є власністю орендаря.

5. На вартість свого внеску орендар отримує акції створеного
товариства.
Продаж акцій, що належать державі, здійснюється державними
органами приватизації згідно з законодавством про приватизацію.

6. Члени організації орендарів, члени трудового колективу
підприємства, створеного орендарем, а також колишні працівники
об'єкта приватизації, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі
пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) і
не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи,
які мають право відповідно до законодавства повернутися на
попереднє місце роботи на цьому підприємстві, та інваліди,
звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням,
мають право на придбання акцій за кошти відповідно до статті 25
цього Закону.
( Частина шоста статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )

7. Якщо вартість майна, що вноситься орендарем (організацією
орендарів або господарським товариством, створеним членами
трудового колективу підприємства, що приватизується) до статутного
фонду товариства, становить менше 25 відсотків його статутного
фонду і з урахуванням вартості акцій, придбаних ними, не перевищує
цього розміру, члени організації орендарів (члени трудового
колективу підприємства - засновники господарського товариства, яке
є орендарем) мають право на додаткове придбання за кошти акцій, що
є у державній власності, за їх номінальною вартістю у межах 25
відсотків статутного фонду товариства, але не більше 30
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожного члена
організації орендарів (члена трудового колективу підприємства -
засновника господарського товариства, яке є орендарем).
( Частина сьома статті 17 в редакції Закону N 1724-III ( 1724-14 )
від 18.05.2000 )

8. У разі відмови орендаря виступити засновником акціонерного
товариства приватизація майна, зданого в оренду, здійснюється без
його згоди в порядку, визначеному статтею 18 цього Закону.
Договір оренди зберігає чинність для нового власника
приватизованого майна.

9. Орендар має право на викуп об'єкта оренди, якщо це було
передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності
Законом України "Про оренду державного майна" ( 2269-12 ).
Орендар здійснює викуп об'єкта оренди відповідно до
законодавства та договору оренди. Умови викупу (ціна, порядок,
строки, засоби платежу) визначаються в договорі оренди. Ціна
об'єкта оренди визначається відповідно до статті 20 цього Закону.
( Абзац другий частини дев'ятої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )
&nb p; Орендар має право відмовитися від здійснення передбаченого у
договорі права на викуп.


Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.
ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Главная Каталог Фирм Закон Договора Новости Недвижимость Поиск Топ сайтов Кредитный калькулятор

 

Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров