Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ДОГОВІР щодо надання рекламних послуг

Добавить ссылку в блокнот

ДОГОВІР
щодо надання рекламних послуг
м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.
РЕКЛАМІСТ: _____,
в особі _______________, що діє на підставі ______,
з одного боку, і
РЕКЛАМОДАВЕЦЬ: _____________,
в особі _______________,
що діє на підставі ______,
з іншого боку,
уклали Даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
РЕКЛАМОДАВЕЦЬ доручає, а РЕКЛАМІСТ зобов’язується виконати наступну робо¬ту з реклами __________.
Опис об’єкту реклами: ___________.
Опис реклами (спосіб) або послуги: ______________.
Дата надання послуги (проведення рекламної акції): ______________.
Обсяг: ___________.
Умови: ___________.
Примітка:
При занадто великому описі всіх цих параметрів складається окремий опис. У цьому випадку в тексті договору зазначається: "Опис ____________ міститься у додатку № _____ до Даного Договору та є його невід’ємною частиною".
2. ОБОВ’ЯЗКИ РЕКЛАМІСТА
РЕКЛАМІСТ бере на себе виконання наступних робіт:
2.1. Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ в ______ денний термін з дня підписання договору докладну програму робіт з реклами продукції або надання послуг, із зазначенням часових інтервалів, звітних матеріалів та орієнтовних сум, необхідних для виконання робіт.
Програма після її затвердження є невід’ємною частиною Даного Договору.
2.2. Власними силами та з власних матеріалів, на власній матеріальній базі виготовляє необхідні ескізи, тексти, оригінал-макети (слайди, фільми, відеокасети, магнітні записи).
2.3. Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ ескізи, оригінал-макети та інші матеріали, необхідні для проведення робіт. Запуск у виробництво або публікація не затверджених РЕКЛАМОДАВЦЕМ матеріалів не допускається.
2.4. Знайомить РЕКЛАМОДАВЦЯ за його вимогою з перебігом робіт щодо виготовлення реклами.
2.5. Розміщує рекламу: ___________ ________.
(вказати, яку і де)
3. ОБОВ’ЯЗКИ РЕКЛАМОДАВЦЯ
РЕКЛАМОДАВЕЦЬ бере на себе наступні зобов’язання:
3.1. Затверджує програму робіт з реклами.
3.2. Затверджує зразки рекламної продукції, яка підлягає тиражуванню.
3.3. Надає інформацію, необхідну для виготовлення реклами (технічні дані, опис продукції, послуг).
4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБОТИ РЕКЛАМІСТА
4.1. Роботу, виконану РЕКЛАМІСТОМ, РЕКЛАМОДАВЕЦЬ оплачує у сумі ________ ________________ грн. шляхом перерахування на розрахунковий рахунок РЕКЛАМІСТА.
4.2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються РЕКЛАМОДАВЦЕМ шляхом перераху¬вання на розрахунковий рахунок РЕКЛАМІСТА 100% передоплати.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Даний Договір дійсний від _______ до ________ .
Узгоджуються наступні проміжні етапи:
5.1.1. Розробка ескізів ________________.
5.1.2. Затвердження ескізів ____________.
5.1.3. Розробка оригінал-макета ________.
5.1.4. Тиражування ____.
5.1.5. Затвердження термінів та переліку засобів масової інформації для розміщення реклами ________.
5.1.6. Розміщення реклами _____, у відповідності до п.2.5.
5.2. Договір може бути розірваний за вимогою РЕКЛАМОДАВЦЯ достроково у випадках:
а) незадовільного змісту художньої, естетичної та ін. якості реклами. Право оцінки якості реклами належить РЕКЛАМОДАВЦЮ, який у випадку дострокового розірвання договору за названою підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу;
б) порушення термінів розміщення реклами в засобах масової інформації, затверджених РЕКЛА¬МОДАВЦЕМ, а також проміжних термінів, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву кінцевий термін виконання договору.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Даним Договором РЕКЛАМО¬ДАВЕЦЬ і РЕКЛАМІСТ несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства.
6.2. У випадку дострокового розірвання договору на підставах, названих у п.5.2 Даного Договору, витрати, які здійснив РЕКЛАМІСТ, відшкодуванню не підлягають.
6.3. РЕКЛАМІСТ не несе відповідальності за фактичну якість товару, що рекламується (послуг).
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін


Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров