Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ДОГОВІР на виготовлення продукції з давальницької сировини

Добавить ссылку в блокнот

ДОГОВІР

на виготовлення продукції з давальницької сировини

м. _____________ "___" ____ 200_ р.

_________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Замовник") в особі _________
_______________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________,
з одного боку,

та
__________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Підрядчик") в особі _________
_______________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________,
з другого боку,
уклали цей Договір на виготовлення продукції з давальницької сировини (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, доручає і зобов'язується прийняти та оплатити, а Підрядчик в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується на власний ризик виконувати у відповідності до умов цього Договору роботу, визначену у п. 2.1 цього Договору.

2. ХАРАКТЕР РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДРЯДЧИКОМ
1.2. Систематичне виробництво __________
(назва продукції)
______________ та їх комплектуючих на виробничих площах Підрядчика з матеріалів Замовника.

3. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ
3.1. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за цим Договором) є систематичне виробництво партій ______________
(назва продукції)
________________ та їх комплектуючих (надалі - виробів) згідно специфікації, наданої Замовником на цей вид продукції.
3.2. Кількісні і якісні характеристики предмету підряду визначаються Замовником на кожну партію виробів окремою специфікацією на готові вироби або їх комплектуючі, наданою Замовником.
3.3. Кількість партій виробів визначається Замовником шляхом передачі Підрядчику специфікації по факсу або по пошті.
3.4. Якість предмету підряду повинна відповідати вимогам Замовника згідно технічного завдання і відповідного державного стандарту України.
3.5. Підрядчик зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання робіт.
3.6. Підрядчик зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності або якості роботи, що виконується.

4. ІНСТРУМЕНТ, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
4.1. Роботи виконуються із матеріалів Замовника. Матеріали, які не були надані Замовником за умовами Договору, на виконання цих робіт надаються Підрядчиком.
4.2. Робота виконується із матеріалів Замовника згідно специфікації на поставлені в переробку матеріали на кожну партію виробів (Додаток N 2).
4.3. Якість матеріалів Підрядчика повинна відповідати вимогам Замовника.
4.4. Ризик випадкової втрати або псування матеріалів Замовника з моменту передачі несе Підрядчик.
4.5. Підрядчик протягом 10-ти днів з моменту підписання цього Договору надає Замовнику необхідну проектну документацію: креслення, зразки, а також інші необхідні документи для ознайомлення з процесом виконання робіт, а Замовник в 5-денний строк погоджує цю проектну документацію і в разі необхідності для покращення якості виробів надає додаткову (технічне завдання).
4.6. Підрядчик зобов'язується забезпечити Замовнику необхідні умови для ознайомлення з виконанням робіт, які включають в себе і перевірку технологічних процесів.
4.7. Підрядчик за згодою Замовника проводить усі необхідні роботи, пов'язані з підготовкою і організацією виробництва за окремими угодами.
4.8. Інструмент, обладнання та необхідні умови для виконання робіт повинні бути надані Підрядчиком, але в разі необхідності можуть бути надані Замовником.
4.9. У випадку недоброякісності наданого матеріалу Замовник зобов'язаний зробити заміну матеріалу протягом 10-ти діб з моменту повідомлення його про це Підрядчиком.

5. ВИТРАТИ І ВИНАГОРОДА ПІДРЯДЧИКА
5.1. Вартість витрат по виконанню робіт визначається згідно приблизного кошторису (Додаток N 1 до Договору). Остаточний розрахунок проводиться згідно уточненого кошторису (визначеного за підсумками місяця по реальним затратам), що подається протягом 10-ти днів після минулого місяця.
5.2. У випадку необхідності перевищити приблизний кошторис, Підрядчик зобов'язаний письмово повідомляти про це Замовника протягом 3-х днів.
До повідомлення повинні бути додані документи, що обґрунтовують підвищення кошторису.
5.3. Замовник зобов'язаний протягом 2-х днів після повідомлення дати Підрядчику відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від цього Договору.
5.4. Значним вважається перевищення приблизного кошторису більш, ніж на 5 % від загальної суми приблизного кошторису.
5.5. Витрати Підрядчика відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується Замовником.
5.6. Винагорода Підрядчика становить ___ % від предмету підряду, як він визначений у цьому Договорі.
5.7. За дострокове виконання робіт більш ніж на 15 днів Замовник здійснює Підрядчику доплату в розмірі __ % від вартості робіт.
5.8. Підрядчик самостійно утримує свою винагороду при здачі предмету підряду Змовникові.

6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ
6.1. Підрядчик зобов'язується розпочати виконання робіт протягом 2-х днів з моменту надання матеріалів.
6.2. Підрядчик зобов'язується виконувати роботу в залежності від кількості замовлення.
6.3. Проміжні терміни відсутні.
6.4. Після закінчення виконання робіт Підрядчик зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність виробу до здачі протягом 3-х днів.

7. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ПЕРЕБІГОМ ВИКОНАННЯ РОБІТ
7.1. Підрядчик зобов'язується в термін 2-х днів інформувати про перебіг виконання робіт.
7.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядчика для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

8. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ
8.1. Здача-приймання виконання робіт (предмету підряду) здійснюється Сторонами за Актом здачі-приймання предмету підряду протягом 7-и днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмету підряду до приймання.
8.2. Пункт здачі-приймання: ___________.
8.3. Предмет підряду повинен бути наданий Замовнику у вигляді готової продукції.
8.4. Доставка предмету підряду здійснюється Підрядчиком чи Замовником за взаємною додатковою угодою.
8.5. В термін 10-ти днів після підписання Акта здачі-приймання Підрядчик зобов'язаний надати Замовнику залишки матеріалів, звіт про використання матеріалу, а також передати останньому всю документацію.

9. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ
9.1. Гарантійний термін за цим Договором складає 180 днів з моменту передачі предмету підряду.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
10.2. Цей Договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
11.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
11.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

13. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ
13.1. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
13.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.


14. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ
Повноважними представниками сторін за Договором є:
Підрядчик: __________, тел. ____________.
Замовник: ___________, тел. ____________.

15. ІНШІ УМОВИ
15.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
15.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
15.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
15.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
15.5. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.
15.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.


16. ДОДАТКОВІ УМОВИ
___________________.


17. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
19.1. До Договору додаються:
Додаток N 1 "Приблизний кошторис".
Додаток N 2 "Специфікація N 1".
Додаток N 3 "Специфікація N 2".


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:
____
____
____
____
Підписи:
____

М. П. ПІДРЯДЧИК:
____
____
____
____

____

М. П.

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров