Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Типова форма договору про безоплатну передачу акцій

Добавить ссылку в блокнот

Додаток 4
до Положення про порядок
приватизації
несільськогосподарських
підприємств і організацій
агропромислового комплексу
Затверджено
Наказом
ФОНДу ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
N 1718 від 17.08.2000

Типова форма договору
про безоплатну передачу акцій

_________
(назва акціонерного товариства)
_________
(місце укладення, число, місяць, рік - літерами)
_________
(назва та місцезнаходження органу приватизації)

в особі __________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _____________,
(назва документа)

надалі - орган приватизації, та ______________,
(назва підприємства)

яке зареєстроване ______________,
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)

в особі __________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _____________,
(назва документа)

надалі - Підприємство (надалі - сторони), уклали цей договір про
нижчевикладене:

1. Предмет договору

1.1. Орган приватизації зобов'язується передати Підприємству,
а Підприємство зобов'язується прийняти акції відкритого
акціонерного товариства _____________,
(повна назва акціонерного товариства)

яке знаходиться за адресою _____,
на підставі плану приватизації _______________,
(повна назва підприємства)

затвердженого наказом __________,
(назва органу приватизації)

від "___" _ 200_ р. N _____.

1.2. Вид акцій ___.
1.3. Кількість та вартість акцій, що передаються ____________
_________.
1.4. Номінальна вартість однієї акції _______ грн.

2. Передача об'єкта приватизації

Передача акцій здійснюється органом приватизації Підприємству
за актом приймання-передання.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки,
покладені на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у
виконанні її обов'язків.
3.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за
невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
3.3. Сторона, яка порушила зобов'язання цього Договору,
повинна усунути ці порушення.

4. Обов'язки підприємства

Підприємство зобов'язане прийняти від органу приватизації
об'єкт приватизації.

5. Обов'язки органу приватизації

Орган приватизації зобов'язаний:
5.1. Передати Підприємству об'єкт приватизації.
5.2. У разі потреби сприяти Підприємству в переоформленні
документів на право користування земельною ділянкою.

6. Арбітраж

Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або
у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом
переговорів.
Якщо сторони протягом 20 днів не досягли домовленості, то
спірне питання передається на розгляд судових органів у порядку,
встановленому чинним законодавством.

7. Зміни умов договору та його розірвання

7.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього
можлива тільки за згодою сторін.
7.2. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки
в письмовій формі.
7.3. Орган приватизації має право, у разі порушення
Підприємством умов цього Договору, розірвати Договір у
встановленому чинним законодавством порядку.
Договір складено в 4 примірниках, які мають однакову юридичну
силу.

Місцезнаходження сторін:

Орган приватизації: Підприємство:

_______________ __
_______________ __
_______________ __
_______________ __

Підписи:

від органу приватизації: від Підприємства:

______________ ______________


Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров