Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ про заставну закупівлю зерна в сільськогосподарських товаровиробників

Добавить ссылку в блокнот

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
від 11.06.2002 N 156

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
про заставну закупівлю зерна в
сільськогосподарських товаровиробників

N __________ "___"________ 2002 р.

_____
____________ (далі - Товаровиробник) в особі _______
______, що діє на підставі Статуту з
одного боку, та ________________
виконавець заставної закупівлі,
(далі - Зберігач) в собі ____________,
що діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей договір про
таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Товаровиробник передає зерно (далі - Товар), а Зберігач
приймає його на відповідальне зберігання в асортименті, кількості,
за ціною та на умовах, визначених цим договором.

1.2. Асортимент, обсяг, ціна та вартість Товару:

-------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|Кількість|Заставна |Вартість |Довідка: |
|з/п|Товару |Товару, |ціна |Товару без|Середньозважена ціна товару |
| | |тонн |1 тони без|ПДВ, грн. |з ПДВ за станом на (дату |
| | | |ПДВ, грн. | |укладання договору) грн. |
|---+------------+---------+----------+----------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-------------------------------------------------------------------------------

1.3. Загальна вартість Товару становить __________ гривень.
(Заставні ціни на зерно базисних кондицій визначаються на
рівні 50 відсотків, середньозваженої ціни, яка складається на
біржовому аграрному ринку на момент укладання угоди про заставну
закупівлю зерна).

1.4. За кожний тонно-місяць збереження Товару Товаровиробник
сплачує Зберігачу _____ грн./т. При цьому розрахунок платежів за
послуги з приймання зерна провадиться за рахунок Товаровиробника.

1.5. Якщо Товаровиробник реалізує Товар до восьмимісячного
терміну, він сплачує Зберігачу на спеціальний рахунок "Заставна
закупівля зерна" заставну вартість Товару та відшкодовує Зберігачу
платежі за період зберігання зерна

1.6. Операції із заставними закупівлями зерна не поширюються
на зернові та зернобобові культури Товаровиробника, майно та
майнові права якого перебувають у податковій заставі.

2. УМОВИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Товаровиробник доставляє Зберігачу Товар за свій
рахунок.

2.2. Доставка Товару Товаровиробником здійснюється протягом
_____ днів з моменту підписання договору.

2.3. Підтвердженням передачі Товару є прибуткова квитанція
форми N 13.

3. ЯКІСТЬ

3.1. Якість Товару повинна відповідати діючим стандартам та
підтверджуватися посвідченням про якість, яке видається
заготівельним підприємством. Відповідальність за якість Товару
переходить до Зберігача після видачі Товаровиробнику прибуткової
квитанції форми N 13.

3.2. При виникненні спірних питань щодо якості Товару між
Товаровиробником і Зберігачем Товаровиробник має право провести
незалежний аналіз якості Товару. Для проведення аналізу Сторони
звертаються до Державної хлібної інспекції Головної державної
інспекції якості та сертифікації сільськогосподарської продукції
Міністерства аграрної політики України.

3.3. При невідповідності якісних показників нормам діючих
стандартів Зберігач здійснює, за згодою Товаровиробника та за його
рахунок, доробку зерна до відповідних показників якості.

4. ПРИЙМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ (РЕАЛІЗАЦІЯ) ТОВАРУ

4.1. Товаровиробник передає Товар за товарно-транспортною
накладною (форма N 1 СГ), у якій робить відмітку "у рахунок
заставної закупівлі зерна", а Зберігач приймає Товар за заліковою
вагою, але не вище фізичної, і видає прибуткову квитанцію форми
N 13 у якій зазначається "у рахунок заставної закупівлі зерна".

4.2. Кількість і якість Товару, який Товаровиробник зберігає
у Зберігача, уточнюється при необхідності про що складається акт
звірки, який є невід'ємною частиною цього договору.

4.3. Для отримання Товару Товаровиробник повинен попередити
Зберігача за 3 дні письмовою заявою, де мають бути зазначені
якісні та кількісні показники Товару, попередньо сплативши
Зберігачу на спеціальний рахунок заставну ціну, відшкодувати
витрати, пов'язані із зберіганням Товару. Зберігач у добовий
термін повертає Товар за умови виконання Товаровиробником
платежів за послуги, які були здійснені.

4.4. Зберігач має право нарівні з іншими покупцями на
придбання (купівлю) Товару за договором купівлі-продажу за ціною,
запропонованою Товаровиробником.

4.5. Якщо після отримання заставної вартості Товару
Товаровиробник не використав своє право реалізувати Товар до
_______, то Товар переходить у власність Зберігача. Товаровиробник
зобов'язаний виконати всі дії щодо переоформлення Товару.
Право власності на Товар переходить від Товаровиробника до
Зберігача за умови, якщо Товаровиробник протягом восьми
календарних місяців з моменту поставки не надасть письмового
розпорядження з вимогою повернення Товару.
Моментом набуття Зберігачем права власності на Товар є дата
передачі Товаровиробником першого примірника прибуткової квитанції
форми N 13 та податкової накладної на ім'я Зберігача.

4.6. Після повного повернення (реалізації) Товару Сторонами
складається і затверджується акт розрахунку.

5. УМОВИ ТА СТРОКИ ОПЛАТИ

5.1. Зберігай сплачує вартість Товару, що надійшов у рахунок
заставної закупівлі через спеціальний рахунок "Заставна закупівля
зерна" протягом трьох банківських днів з моменту надходження
Товару.

5.2. У випадку, якщо Зберігач не набуває права власності на
Товар (Товаровиробник протягом терміну, встановленого цим
договором, розпорядився Товаром на власний розсуд), заставна
вартість має бути сплачена Зберігачу протягом трьох банківських
днів з моменту повідомлення Товаровиробником про розпорядження
Товару.

5.3. Товаровиробник зобов'язаний внести платежі за приймання
Товару протягом трьох банківських днів з моменту передачі Товару
Зберігачу, за зберігання та користування кредитними ресурсами в
частині, що не відшкодовується держаною, - до 25-го числа
поточного місяця, платежі за доробку та відвантаження Товару -
протягом трьох банківських днів з моменту надання такого виду
послуг.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі недотримання строків розрахунків однією із Сторін
договору винна Сторона сплачує пеню у розмірі 0,1% (але не більше
подвійної ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня)
від суми простроченого платежу за кожний день прострочки, а також
відшкодовує потерпілій Стороні завдані збитки.

6.2. Претензії подаються Сторонами в порядку, передбаченому
чинним законодавством.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При виникненні обставин непереборної сили, неможливості
повного чи часткового виконання кожною Стороною зобов'язань за цим
договором, як-то: пожежі, стихійне лихо, військові дії, блокади,
страйки, заборони експорту чи імпорту, а також акти органів
виконавчої влади, строки виконання зобов'язань відповідно
продовжуються на час, протягом якого діятимуть вищевикладені
обставини, але не більше 90 днів.

7.2. Якщо обставини, викладені в пункті 7.1. будуть
продовжуватись більше трьох місяців. Сторони зустрічаються для
вирішення питань, з подальшого виконання умов

7.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання
зобов'язань за вказаними вище причинами, повинна в 5-денний строк
з часу виникнення відповідних обставин повідомити іншу Сторону
про настання цих подій.

7.4. Належним доказом указаних вище обставин та їх тривалості
є відповідний документ, який підтверджується Торгово-промисловою
палатою України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

8.2. Усі додатки до цього договору є невід'ємними частинами
договору.

8.3. Ніякі зміни в договорі не можуть бути внесені без
письмової згоди обох Сторін.

8.4. Договір може бути змінений або припинений згідно з
чинним законодавством.

8.5. Договір набирає чинність з моменту його укладення і діє
до закінчення зобов'язань Сторін, підтверджених актом розрахунку.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
___ ___
___ ___
___ ___

Підпис Підпис

Печатка Печатка

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров