Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР купівлі-продажу цілісного майнового комплексу

Добавить ссылку в блокнот

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного
майна України
від 01.04.2002 N 586

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу
_________

_________
(назва цілісного майнового комплексу)
за конкурсом, на аукціоні


Фонд державного майна України (далі - Продавець) ___
__________
(назва державного органу приватизації)
в особі _______________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі Тимчасового положення про Фонд державного
майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від
07.06.92 N 2558-ХІІ, з одного боку, і
__________
(назва юридичної або фізичної особи)
(далі - Покупець) в особі ___________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі _______________, з іншого боку,
(назва документа)

уклали цей договір купівлі-продажу (далі - Договір) про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець за підсумками конкурсу, аукціону з продажу
______________ протокол про визначення
(назва цілісного майнового комплексу)
переможця конкурсу, аукціону від __ N______,
затверджений наказом (назва державного органу приватизації)
від ______________ N ______) зобов'язується передати у власність
Покупцю цілісний майновий комплекс (далі - ЦМК), який знаходиться
за адресою:___________, згідно з переліком, який є
невід'ємною частиною цього договору, а Покупець зобов'язується
сплатити за вказаний ЦМК ціну продажу, прийняти по акту
приймання-передачі ЦМК і виконати умови, передбачені цим
Договором.

Покупець є правонаступником майнових та немайнових прав та
обов'язків ЦМК.
Якщо Покупцем виступає фізична особа, вказуються такі дані:
громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання,
дані паспорта, ідентифікаційний код.

2. ОБ'ЄКТ ДОГОВОРУ

2.1. Об'єктом цього договору є ЦМК за початковою ціною

____ ______________ грн.
(сума цифрами та літерами)

(згідно з планом приватизації, затвердженим наказом ______________
__________
(назва державного органу приватизації)

від ___________ N______), який за результатами конкурсу аукціону
продано за ________ грн.
(сума цифрами та літерами)

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Покупець зобов'язаний розрахуватися за придбаний ЦМК
протягом 60 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
цього Договору в сумі
_____ грн.
(сума цифрами та літерами)

3.2. Розрахунки за придбаний ЦМК здійснюються таким чином:

кошти Покупця в сумі ___________ грн.,
(сума цифрами та літерами)
які перераховані Покупцем як конкурсна гарантія для участі в
конкурсі відповідно до платіжного доручення

__________
(номер розрахункового рахунка,
__________
МФО, код за ЄДРПОУ та найменування банківської установи)

на рахунок Продавця ____
(номер розрахункового рахунка, МФО,
__________
код за ЄДРПОУ та найменування банківської установи)

зараховуються в рахунок оплати ЦМК;

кошти Покупця в сумі ____________ грн.
(сума цифрами та літерами)

перераховуються протягом 60 календарних днів відповідно до
платіжного доручення з рахунка Покупця ___________ на рахунок
Продавця __________.

4. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ

4.1. Право власності на придбаний ЦМК переходить до Покупця з
моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

5. ПЕРЕДАЧА ОБ'ЄКТА ПРОДАЖУ

5.1. Передача Покупцю ЦМК здійснюється Продавцем протягом
трьох робочих днів з моменту надходження коштів у розмірі,
встановленому договором купівлі-продажу, на рахунок Продавця.

5.2. Передача ЦМК Продавцем і прийняття цього об'єкта
Покупцем засвідчуються актом приймання-передачі ЦМК (далі - акт
приймання-передачі), який підписується сторонами та засвідчується
їх печатками (для фізичних осіб засвідчується нотаріально).

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки,
покладені на неї цим Договором, сприяти іншій стороні у виконанні
її обов'язків та має право вимагати від іншої сторони виконання
належним чином її обов'язків.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті відповідно до
цього Договору, повинна усунути ці порушення.

6.3. Покупець має право після повної сплати вимагати від
Продавця передати у встановлений термін зазначений об'єкт продажу
за актом приймання-передачі.

7. ПОКУПЕЦЬ

7.1. Покупець зобов'язаний у встановлений у пункті 4.1 цього
Договору термін повністю сплатити вартість придбаного об'єкта
продажу та прийняти від Продавця придбаний ЦМК за актом
приймання-передачі.

7.2. Покупець зобов'язується виконати умови продажу ЦМК як
окремого спеціалізованого виробництва, а саме, здійснити виконання
таких заходів:
__________
(умови продажу ЦМК розробляються
__________
комісією з продажу)

7.3. Покупець зобов'язаний надавати Продавцю за його запитами
необхідні матеріали, відомості, документи щодо виконання умов
цього Договору та звіти.


8. ПРОДАВЕЦЬ

8.1. Продавець зобов'язаний за актом приймання-передачі
передати Покупцю об'єкт продажу протягом трьох робочих днів після
надходження коштів за об'єкт продажу на рахунок Продавця.

8.2. Продавець має право вимагати від Покупця сплатити кошти
за придбаний об'єкт продажу, прийняти придбаний об'єкт продажу за
актом приймання-передачі та виконувати зобов'язання, передбачені
цим Договором.

8.3. Продавець має право перевіряти дотримання умов Договору
та виконання зобов'язань за цим Договором як шляхом запитів до
Покупця щодо виконання умов Договору, так і шляхом перевірок
безпосередньо на підприємстві.

8.4. Продавець гарантує, що на момент укладання Договору ЦМК
не внесено до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, а
також, що об'єкт продажу не є проданим, переданим, заставленим, не
знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ

9.1. У випадку, якщо протягом 60 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення цього Договору купівлі-продажу Покупець
не сплатив вартість ЦМК, зазначену в пункті 3 цього Договору, він
сплачує на користь
__________
(назва державного органу приватизації,
__________
номер розрахункового рахунка, МФО, код за ЄДРПОУ
__________
та найменування банківської установи)

неустойку в розмірі, що становить 20 відсотків ціни об'єкта
продажу.

Неустойка сплачується протягом 20 календарних днів з моменту
закінчення терміну сплати за ЦМК. У разі несплати неустойки у
встановлений термін на її суму нараховується пеня у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє на
період, за який сплачується пеня.
Якщо внесена сума за придбаний ЦМК менша від суми неустойки,
сплаті підлягає різниця між сумою неустойки та внесеною сумою,
якщо вона перевищує суму неустойки, а різниця повертається
Продавцем Покупцю протягом 20 календарних днів з моменту
закінчення терміну сплати за ЦМК.

9.2. У разі порушення Покупцем установлених умовами договору
зобов'язань, виражених у грошовій формі, він сплачує на користь
Продавця пеню у розмірі 0,1 відсотка обсягу невиконаних
зобов'язань за кожний день прострочення.

9.3. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем
умов цього Договору Покупець несе відповідальність за їх
невиконання згідно з чинним законодавством України.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Якщо будь-які умови цього Договору стають незаконними
через будь-які обставини, то це не впливає на чинність та силу
інших умов Договору.

10.2. Захист державної таємниці ЦМК здійснюється відповідно
до вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та
інші законодавчі акти з цього питання.

10.3. Зобов'язання Покупця, визначені цим Договором,
зберігають свою дію для осіб, які придбають ЦМК у разі його
подальшого відчуження покупцем протягом терміну дії цих
зобов'язань. Подальше відчуження ЦМК до повного виконання умов
договору купівлі-продажу здійснюються за згодою Продавця згідно з
порядком, чинним у Фонді державного майна України.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1. Порядок використання майна, яке не приватизоване в
складі ЦМК та залишається у власності держави, визначається
відповідним державним органом приватизації.

12. ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

12.1. Зміна умов Договору здійснюється у порядку, визначеному
Фондом державного майна України.

12.2. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються у
письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню в момент
підписання сторонами.

12.3. У разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору
він може бути розірваний або визнаний недійсним на вимогу іншої
сторони за рішенням господарського суду. При цьому об'єкт
приватизації повертається Продавцю за актом приймання-передачі
протягом трьох робочих днів з моменту набрання законної сили
рішенням господарського суду. Повернення коштів Покупцю
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)

13.1. Сторони звільняються від відповідальності щодо
виконання умов Договору у випадку виникнення форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може
виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин
(обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу
сторону.

14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Усі спори, що виникають під час виконання умов цього
Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються
шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості, то спір
вирішується господарським судом у встановленому порядку відповідно
до його повноважень.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Усі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору,
його нотаріальним посвідченням та реєстрацією, покладаються на
Покупця.

15.2. Цей Договір складено в трьох примірниках, які
зберігаються у Продавця, Покупця та в органі нотаріату, що
посвідчив Договір, та мають однакову юридичну силу.

15.3. Договір набуває чинності з моменту його нотаріального
посвідчення.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ ____________ ПОКУПЕЦЬ ____________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.


( Договір із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1790 ( v1790224-02 ) від 10.10.2002 )

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров