Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ДОГОВІР ПОСТАВКИ сільськогосподарської продукції до державних ресурсів до договору фінансового лізингу

Добавить ссылку в блокнот

Додаток 3
до Порядку передачі
сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим
суб'єктам господарювання
сільськогосподарської
техніки компанії "Кейс
Корпорейшн", проведення
розрахунків за отриману ними
техніку та поставки до
державних ресурсів
сільськогосподарської
продукції


ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ____________
сільськогосподарської продукції до державних ресурсів
до договору фінансового лізингу № ______ від "____"
___________ 1997 р.

місто_________
"_____"__________ 19___ р.

Українська аграрна біржа, що надалі іменується
Лізингодавець, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів
України № 753 від 15.07.97 р. (далі - Постанова) виступає у
ролі державного агента з поставки сільськогосподарської
техніки компанії "Кейс Корпорейшн", в особі
___, який діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та
___, який далі
іменується Одержувач Техніки, в особі
________, який діє на підставі Статуту, з
другої сторони, а також - представництво Державної
акціонерної компанії "Хліб України" по ______________
області, яке надалі іменується Заготівельник, в особі
_________, яке діє
на підставі ____, з третьої
сторони, та Управління Державного казначейства
_________ області (надалі - Казначейство), в
особі ______, який діє на підставі
______________, з четвертої сторони, разом -
Сторони, згідно з вимогами Постанови, відповідно до Порядку
передачі сільськогосподарським товаровиробникам та іншим
суб'єктам господарювання сільськогосподарської техніки
компанії "Кейс Корпорейшн", проведення розрахунків за
отриману ними техніку та поставки до державних ресурсів
сільськогосподарської продукції (надалі - Порядок),
затвердженого наказом Міністерства агропромислового
комплексу України, Міністерства фінансів України, Державної
акціонерної компанії "Хліб України" від "___"___________
199__ р. № ____________ та згідно з умовами Договору
фінансового лізингу №___ від _____________ 1997 р. (надалі -
Договір лізингу) уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Лізингодавець передав Техніку компанії "Кейс
Корпорейшн" у користування Одержувачу Техніки згідно з
умовами Договору лізингу.
1.2. Одержувач Техніки поставляє продовольче зерно до
державних ресурсів в рахунок розрахунків з Лізингодавцем за
отриману техніку.
1.3. ДАК "Хліб України" встановлює перелік заготівельних
підприємств - відповідальних зберігачів зерна та іншої
сільгосппродукції, а також організовує приймання цієї
продукції від Одержувача Техніки.
1.4. Казначейство проводить розрахунки з Лізингодавцем за
здане до державних ресурсів Одержувачем Техніки зерно.

2. Обсяг поставки за Договором. Ціна
2.1. Орієнтовний обсяг поставки продовольчого зерна за цим
Договором за весь термін дії цього Договору відповідно до
Договору лізингу в перерахунку на м'яку пшеницю 3 класу за
ціною ___ гривень за тонну становить ____
тонн.
2.2. Кількість зерна, яке має бути поставлене Одержувачем
Техніки на заготівельні підприємства у тому чи іншому році,
визначається відповідно до суми платежу для поточного
періоду розрахунків за ціною тонни зерна, яка приймається на
рівні середньозважених цін, що фактично склалися на біржових
торгах України за спотовими контрактами на момент поставки
зерна на заготівельне підприємство, якщо інша методика
визначення ціни не передбачена законодавчими актами з
формування державних ресурсів.
2.3. У разі відсутності у Одержувача Техніки необхідної
кількості продовольчого зерна Лізингоодержувач може
проводити розрахунки за отриману Техніку за умови узгодження
з Лізингодавцем і обласним представництвом Державної
акціонерної компанії "Хліб України" - непродовольчим зерном,
насінням соняшнику, цукром, іншою сільськогосподарською
продукцією і продуктами ії переробки.
2.4. Обсяг поставки для поточного року може бути збільшено
тільки в разі підписання додаткової угоди на достроковий
викуп Техніки.

3. Зобов'язання Сторін
3.1. Сторони зобов'язані дотримуватися вимог Постанови та
Порядку. Сторони зобов'язані терміново інформувати одна одну
про всі дії, які можуть вплинути на дію цього Договору.
3.2. Зобов'язання Лізингодавця:
3.2.1. Лізингодавець повідомляє Одержувачу Техніки
відповідну суму платежу для поточного періоду розрахунків
після визначення суми процентів за лізингом на основі
конкретного значення ставки LІВОR для відповідного періоду;
3.2.2. На конкретну суму лізингового платежу оформлюється
рахунок-фактура, який направляється Одержувачу Техніки
протягом 14 днів з початку чергового періоду здійснення
лізингових платежів;
3.2.3. Лізингодавець зобов'язується повідомити Сторони в
разі припинення дії Договору лізингу.
3.3. Зобов'язання Одержувача Техніки:
3.3.1. Одержувач Техніки зобов'язується виконувати
поставки в обсягах та термінах, встановлених Договором
лізингу;
3.3.2. У тижневий термін повідомляти Лізингодавцеві про
здані обсяги та в строк, що встановлений для внесення
лізингових платежів, надавати Лізингодавцю оригінал
прибуткової квитанції;
3.3.3. Дотримуватися режиму оформлення поставки до
державних ресурсів;
3.3.4. За власний рахунок доставити зерно на заготівельне
підприємство та відшкодувати Заготівельнику витрати з
приймання зерна та доробці його до базисних кондицій;
3.3.5. Щомісячно надавати Лізингодавцю звіт про обсяги та
вартість зданого в рахунок виконання цього Договору зерна
відповідно до прибуткових квитанцій за формами №№ ПК-9, ПК-
10.
3.4. Зобов'язання Заготівельника:
3.4.1. У тижневий термін після встановлення переліку
заготівельних підприємств передати його Лізингодавцю та
Одержувачу Техніки;
3.4.2. Організувати та контролювати виконання
заготівельними підприємствами вимог Порядку щодо прийняття
та оформлення поставок до державних ресурсів
сільськогосподарської продукції;
3.4.3. Своєчасно проводити звіряння з Лізингодавцем.
3.5. Зобов'язання Казначейства:
своєчасно проводити звіряння з Лізингодавцем та
Заготівельником обсягів зданого до державних ресурсів зерна
та перерахування грошових коштів.

4. Термін дії Договору
4.1. Термін дії цього Договору становить, відповідно до
Договору лізингу, ____(_________) місяців.
4.2. Поставки продовольчого зерна повинні бути завершені
до 15 жовтня, іншої сільськогосподарської продукції і
продуктів ії переробки - до 15 листопада.
4.3. Дія цього Договору припиняється з закінченням терміну
його дії після виконання Одержувачем Техніки усіх своїх
зобов'язань за Договором лізингу або в разі дострокового
припинення Договору лізингу.

5. Арбітраж
5.1. Всі спори та суперечності, що можуть виникнути за цим
Договором або в зв'язку з ним, будуть вирішуватись Сторонами
шляхом переговорів. Спори та суперечності, що не можуть бути
врегульовані шляхом переговорів, вирішуються Арбітражним
судом України, м. Київ.

6. Додаткові умови
6.1. Порушення Одержувачем Техніки своїх зобов'язань щодо
цього Договору не звільняє його від внесення лізингових
платежів, які передбачені Договором лізингу.
6.2. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони
мають дотримуватися чинного цивільного законодавства
України.
6.3. Всі доповнення та зміни до цього Договору дійсні лише
тоді, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані
уповноваженими для цього особами.
6.4. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання.
6.5. Укладено _ 199__ р. у м. ___________ на
__ сторінках у п'ятьох примірниках ( два - для Лізингодавця,
один для Одержувача Техніки, один - для Заготівельника та
один - для Казначейства).

7. Юридичні адреси сторін і реквізити:
Лізингодавець: Українська аграрна біржа, м. Київ, вул.
Саксаганського, 1

Код ЗКПО __
р\р _________ в __________ МФО
(банк)
тел.\факс ____

Одержувач Техніки:____________
(Назва) (адреса)
________________
Код ЗКПО __
р\р ________ в __________ МФО
(банк)
тел.\факс ____
Заготівельник:________________
(Назва) (адреса)
________________
Код ЗКПО __
р\р ________ в __________ МФО
(банк)
тел.\факс ____

Казначейство:___
(Назва) (адреса)
________________
Код ЗКПО __
р\р ________ в __________ МФО
(банк)
тел.\факс ____


Лізингодавець Одержувач Техніки Заготівельник Казначейство
______________ ___ _____________ ____________
(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)
(прізвище, ім'я, (прізвище, ім'я, (прізвище, ім'я, (прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові) по батькові) по батькові)

М.П. М.П. М.П. М.П.


Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров