Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Біржовий контракт на купівлю-продаж цінних паперів

Добавить ссылку в блокнот


Додаток 6
до Положення про порядок продажу
на фондових біржах пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств,
що належать державі

__________
(назва Біржі)

Біржовий контракт N ____________
на купівлю-продаж цінних паперів

м. _________ Дата "___" ________ 199_ р. Час ______ : ______

Брокерська контора N ______,

________,
(назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
що іменується в подальшому Продавець, в особі Представника
_________,
який діє на підставі довіреності N ___ від "___" _______ 199__ р.,
з однієї сторони, і ____
(П.І.Б. - для фізичної особи,
_________,
повна назва - для юридичної особи)
що іменується в подальшому Покупець,
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| заповнюється у разі необхідності |
| представлений уповноваженою особою ______________ |
|_______,|
|який (яка) діє на підставі довіреності N ____ від "__"___________ 199_ р.,|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
з другої сторони, у відповідності з Положенням про порядок
продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств у процесі приватизації, уклали цей Контракт про таке:
1. Продавець передає, а Покупець сплачує і приймає:
акції прості іменні ____
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, назва ВАТ)
у кількості ___, за ціною ____________
(загальна кількість придбаних акцій)
-------------------------------------------------------------------------------
| N позиції | Ціна | Кількість | Загальна вартість |
| біржового | за одиницю, | акцій, | придбаних акцій, |
| бюлетеня | грн. | штук | грн. |
|----------------+-----------------+--------------+--------------------------|
| Всього: | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
2. Сума Контракту становить _____
(сума цифрами та словами)
3. Зобов'язання за Контрактом виконуються протягом п'яти
робочих днів від дати проведення торгів (день проведення торгів не
враховується).
4. Право власності на придбаний пакет акцій виникає з моменту
повної оплати біржового Контракту.
5. При підписанні цього Контракту сторони обмінюються
гарантіями щодо доставки цінних паперів та їх оплати.
Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені
додатковими зобов'язаннями.
Гарантії Покупця: _______________
6. Покупець сплачує на розрахунковий рахунок біржі N ______ в
МФО __________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________ у
термін, обумовлений в п. 3 даного Контракту:
суму укладеної угоди, що становить: ___________
(сума цифрами та словами)
за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску в сумі:
_______, а також:
(сума цифрами та словами)
а) біржовий збір у розмірі 1 відсотка від суми укладеної
угоди, що становить:
_________;
(сума цифрами та словами)
б) податок на додану вартість в розмірі 20 відсотків від суми
біржового збору, що становить:
_________.
(сума цифрами та словами)
Всього до сплати:
_________.
(сума цифрами та словами)
7. Сторони погоджуються з тим, що в разі порушення Покупцем
терміну оплати придбаних акцій згідно з пунктом 3 цього Контракту,
Контракт розривається за ініціативою Продавця, про що він має
повідомити Покупця не пізніше ніж через 5 днів після прийняття
відповідного рішення. У цьому разі Покупець у порядку, визначеному
пунктом 6.7 Положення про порядок продажу в процесі приватизації
на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
сплачує на рахунок Біржі неустойку в розмірі 20 відсотків від суми
укладеної угоди та повну суму біржового збору з урахуванням
сплаченого гарантійного внеску.
8. Покупець проінформований, що коли на придбання пакета
акцій потрібна згода Антимонопольного комітету України, то у
випадках та у терміни, передбачені законодавством, він (Клієнт)
зобов'язаний звернутися для отримання зазначеної згоди, а якщо
законодавством передбачено подання повідомлення про придбання
акцій - надати повідомлення до Антимонопольного комітету України.
9. Контракт набуває чинності з моменту його підписання та
реєстрації на біржі.
10. Реквізити сторін:

Продавець _____ Покупець _________
(вказується назва, адреса, телефон, телефакс, розрахунковий
рахунок, банк, МФО, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)

11. Підписи сторін:

Продавець _____ Покупець _________
М.П. (підпис) М.П. (підпис)

Керівник реєстраційного бюро біржі _____________

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров