Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю

Добавить ссылку в блокнот

Затверджено
Наказ Фонду державного
майна України
23.08.2000 N 1774

Примірний договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого нерухомого майна та
надання комунальних послуг орендарю

Місто ___________, ________ року
(число, місяць, рік)
__________
(повна назва Балансоутримувача орендованого майна)

_______________ (надалі - Балансоутримувач), в особі
_________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ___, з одного боку,
(назва документа, N наказу)

та _______
(повна назва особи Орендаря)

(надалі - Орендар), в особі _________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ____,
(статут, довіреність тощо)

з іншого боку, уклали цей Договір про нижче зазначене:

1. Предмет Договору

1.1. Балансоутримувач ___________
__________
(повна назва)

забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що
знаходиться за адресою: ___________, ______ (надалі
- Будівля), загальною площею _______ кв. м, а також утримання
прибудинкової території, а Орендар бере участь у витратах
Балансоутримувача на виконання вказаних робіт пропорційно до
займаної ним площі в цій Будівлі, якщо інше не випливає з
характеру послуг, наданих Балансоутримувачем за цим Договором.
Крім пропорційно займаної площі, Договір може передбачати й
інші критерії розподілу і оплати спожитих послуг, один з яких
обирається за взаємною згодою сторін, а саме: пропорційно
кількості користувачів; за кількістю джерел електрообладнання. У
разі відсутності лічильників з обліку спожитих послуг окремим
споживачем або з інших поважних причин застосовується критерій -
пропорційно до займаної площі.
Орендар користується приміщенням, яке складається з
_________,
(перелік і вид елементів приміщення)

загальною площею __________ кв. м, розміщене на _____ поверсі(ах)
Будівлі, вартістю (залишковою, експертною) __ грн.
(надалі - орендоване Приміщення) відповідно до плану розміщення
приміщення, що додається до договору.
Орендоване Приміщення використовується для цілей
__________
(виробництво, офіс, торгівля тощо)

2. Обов'язки Сторін

2.1. Балансоутримувач Будівлі зобов'язується забезпечити:
2.1.1. Виконання всього комплексу робіт, пов'язаних з
обслуговуванням та утриманням Будівлі і прибудинкової території,
та створення необхідних житлових умов і здійснення господарської
діяльності, у тому числі Орендарю і його співробітникам згідно з
вимогами чинного законодавства про користування будівлями.
Перелік таких робіт та послуг, порядок та умови їх оплати
встановлюються цим Договором.
Розмір плати за обслуговування і ремонт Будівлі,
прибудинкової території, утримання допоміжних приміщень Будівлі
залежить від складу робіт і послуг, які надаються
Балансоутримувачу житлово-експлуатаційними, ремонтно-будівельними
організаціями та іншими суб'єктами господарювання, і визначається
розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за
обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги
Балансоутримувача.
2.1.2. Надання Орендарю комунальних послуг за діючими
розцінками і тарифами.
2.1.3. Інформування Орендаря про зміни витрат на утримання
Будівлі і тарифу на послуги.
2.2. Орендар зобов'язується:
2.2.1. Дотримуватись вимог установлених правил користування
Будівлею та Приміщенням за цим Договором.
2.2.2. Своєчасно інформувати Балансоутримувача або
організацію, яка обслуговує Будівлю, про виявлені неполадки
елементів Будівлі, Приміщення.
2.2.3. Не пізніше __________ числа місяця, наступного за
звітним місяцем, вносити плату на рахунок Балансоутримувача
Будівлі, або організації, що обслуговує Будівлю, за санітарне
обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень
Будівлі, технічне обслуговування Будівлі відповідно до загальної
площі Приміщення, на ремонт відповідно до відновної вартості
Приміщення, а також за комунальні послуги.
При несвоєчасному внесенні плати, сплачувати пеню із
розрахунку _ облікової ставки НБУ від несплаченої
суми наданих послуг за кожен день прострочки.
2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний
час, входженню в Приміщення представникам Балансоутримувача або
працівникам організацій, що обслуговують Будівлю, для проведення
огляду конструкцій та технічного обладнання Приміщення і усунення
неполадок.
2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку усі збитки від
пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або
осіб, які з ним працюють.

3. Права Сторін

3.1. Балансоутримувач Будівлі має право:
3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від
пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або
осіб, які з ним працюють.
3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену
заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3 Договору.
3.2. Орендар має право:
3.2.1. Вимагати при потребі від Балансоутримувача
позапланового огляду з метою виявлення стану конструкцій і
технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому.
3.2.2. У разі незабезпечення виконання вимог пункту 2.1.1 і
неприйняття необхідних заходів щодо підприємств, що обслуговують
Будівлю, припинити внесення платежів за обслуговування та ремонт
Будівлі до усунення виявлених недоліків.
3.2.3. У випадку перерв у наданні комунальних послуг понад
нормативні строки зменшувати плату за комунальні послуги згідно з
порядком, встановленим чинним законодавством.
3.2.3. У разі перебоїв у наданні комунальних послуг (подача
води, тепла, електроенергії) строком більш як на одну добу, що
підтверджуються відповідними документами (актом, записом в журналі
заяв і т. п.), зменшити місячну плату за таким видом послуг на
____ %.
3.2.4. Вимагати від Балансоутримувача відшкодування збитків,
понесених внаслідок неналежного виконання договірних обов'язків за
цим Договором, в судовому порядку.
3.2.5. Інші умови: ______________
__________
__________

4. Відповідальність і вирішення спорів

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з
ним, не вирішені шляхом переговорів вирішуються у судовому
порядку.

5. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

5.1. Цей Договір укладено строком на ______________, що діє з
"___" ___ 200_ р. по "___" ___ 200_ р.
включно.
5.2. Зміни або доповнення до цього Договору допускаються за
взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються
внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на
розгляд іншою стороною.
5.3. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути
розірвано рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених
чинним законодавством.
5.4. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення
або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності
протягом одного місяця, він вважається продовженим на той самий
термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.
5.5. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря, або перехід
права власності на Приміщення чи Будівлю до інших осіб, не
визнається підставою для зміни або припинення чинності цього
Договору і зберігає свою чинність для нового власника Приміщення
та Будівлі (їх правонаступників), якщо інше не передбачається цим
Договором або чинним законодавством.
5.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
закінчення строку, на який його було укладено;
загибелі орендованого майна;
достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням
арбітражного суду;
в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором,
регулюються чинним законодавством України.
5.8. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен
з яких має однакову юридичну силу, по два для кожної із сторін.

6. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Балансоутримувач ________________
Орендар ___________

7. Додатки до цього Договору є його невід'ємною
і складовою частиною.

До цього Договору додаються:
7.1. План розміщення Приміщення
7.2. Перелік робіт щодо утримання та ремонту Будівлі
7.3. Розрахунок щомісячних платежів за обслуговування та
ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.

Балансоутримувач Орендар
_ _
_ _

М. П. М. П.

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров