Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Типовий договір на охорону об'єктів підрозділами державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ

Добавить ссылку в блокнот

Затверджено
наказом Головного управління
Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ
України від 4 травня 1995 року
N 52


Типовий договір
на охорону об'єктів підрозділами державної служби
охорони при Міністерстві внутрішніх справ

"______" ____ р. місто ___

_________
(управління, відділ, відділення Державної служби)
охорони при ____________
(найменування органу внутрішніх справ)
_________
в особі _______________,
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
який діє на підставі ___
_________
і названого у подальшому "Охорона", з однієї сторони, і __________
_________
(найменування підприємства, установи, організації)
_________
_________
(відомча належність)
в особі _______________,
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
який діє на підставі ___
і названого у подальшому "Власник" ("Госпорган"), з іншої сторони,
уклали цей договір про наступне:
1. "Власник" передає, а "Охорона" приймає під охорону
об'єкти, перераховані у дислокації (додаток N 1) і позначені у
плані (схемі) об'єктів, що охороняються.
Вид охорони визначається за згодою сторін, виходячи з
принципу надійності і економічності (міліцейська, воєнізована,
сторожева, спеціалізована, за допомогою пунктів централізованої
охорони і т.ін.).
2. Сума договору визначається сторонами на основі розрахунку,
що додається до договору (додаток N 2). У разі зміни норм витрат
охорони, у тому числі при проведенні державою індексації доходів
населення, інших заходів, що викликають зміну суми витрат на
утримання охорони, сума договору змінюється на основі наданого
"Охороною" обгрунтованого розрахунку без переоформлення договору.
3. Об'єкти, які передаються під охорону, повинні відповідати
вимогам згідно з додатком N 3 до Типового договору і доповненнями
до нього за згодою сторін.
Охорона матеріальних цінностей, які знаходяться на території,
що охороняється, але поза межами приміщень, здійснюється згідно з
окремою домовленістю.
4. Охорона об'єкта здійснюється у дні і години, вказані у
дислокації (перелік об'єктів охорони), що додається до договору.
Система охорони об'єкта та дислокація постів визначається
"Охороною" і узгоджується з "Власником".
Пропускний та внутрішньооб'єктний режим на об'єкті
встановлюється "Власником", а здійснюється "Охороною".
5. Вказівки "Охорони" по виконанню встановленого режиму
охорони, впровадженню та утриманню технічних засобів охорони у
відповідності з діючими нормативними актами МВС України є
обов'язковими для "Власника".
Обладнання об'єкта технічними засобами охорони і безпеки та
ремонт цих засобів здійснюються за рахунок коштів "Власника", за
винятком випадків виходу їх з ладу з вини "Охорони".
6. Щоденне приймання об'єкта під охорону і здавання його
"Власнику", у тому числі і об'єктів, обладнаних сигналізацією і
підключених до пультів централізованого спостереження,
здійснюються згідно з Інструкцією, затвердженою сторонами
(додаток N 4).
7. "Охорона" зобов'язана здійснювати всі заходи, передбачені
додатком N 5 до Типового договору, а також доповненнями до нього
за згодою сторін, для забезпечення охорони об'єкта.
8. "Власник" зобов'язаний здійснювати всі заходи, передбачені
додатком N 6 до Типового договору, а також доповненнями до нього
за згодою сторін по створенню належних умов, необхідних для
здійснення охорони.
9. "Охорона" несе матеріальну відповідальність за збитки,
спричинені внаслідок неналежного виконання своїх зобов'язань
(додаток N 7).
Факти неналежного виконання "Охороною" своїх зобов'язань та
розмір збитків, що підлягає відшкодуванню "Охороною",
встановлюються у визначеному чинним законодавством порядку.
10. "Охорона" звільняється від відповідальності за збитки,
допущені при відсутності вини "Охорони" у їх спричиннені за умов,
передбачених додатком N 8 до Типового договору, а також
доповненнями до нього за згодою сторін.
11. Оплата за охорону здійснюється щомісячно платіжними
вимогами-дорученнями "Охорони", які здаються в установу банку, що
здійснює обслуговування "Власника" за ____________ днів до початку
наступного місяця. За домовленістю "Сторін" оплата за охорону може
здійснюватись цінними паперами.
12. За згодою сторін договір може бути доповнений особливими,
а також додатковими умовами його виконання (додатки NN 9, 10), що
не суперечать чинному законодавству та цьому договору.
13. Цей договір укладається строком на ____________ і набуває
чинності з дня його підписання.
Якщо за два місяці до закінчення строку договору жодна з
сторін не вимагатиме його припинення, договір вважається
подовженим на тих же умовах і на той же строк.
При розірванні за ініціативою "Власника" договору охорони
об'єкта достроково або при відмові "Власника" від охорони окремих
приміщень (будівель), включених до дислокації, "Охороні"
відшкодовуються пов'язані з цим витрати.
14. Спори по чинному договору підлягають вирішенню у
встановленому діючим законодавством порядку.
Договір з додатками, які є його невід'ємною частиною,
складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з
яких один примірник знаходиться у "Охорони", другий - у
"Власника".
Додатки: додаток N 1 на _ сторінках;
додаток N 2 на _ сторінках;
додаток N 3 на _ сторінках;
додаток N 4 на _ сторінках;
додаток N 5 на _ сторінках;
додаток N 6 на _ сторінках;
додаток N 7 на _ сторінках;
додаток N 8 на _ сторінках;
додаток N 9 на _ сторінках;
додаток N 10 на _ сторінках;
додаток N 11 на _ сторінках.

Примітка: У разі домовленості за додатками у обсязі, меншому, ніж
передбачено редакцією Типового договору, вони
складаються за узгодженням сторін.
Цей договір розроблений згідно з Конституцією України
( 888-09 ), Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ), іншими
законодавчими та нормативними актами (додаток N 11).

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:
"Охорона" ______________
розрахунковий рахунок N ____ МФО N ___
відділення __________ банку м. ______
_________
(адреса)
____________
(телефон)
"Власник" ______________
розрахунковий рахунок N ___ МФО N ____
відділення __________ банку м. ______
_________
(адреса)
_____________
(телефон)

"Охорона" "Власник" ("Госпорган")
_____ ________
М.П. М.П.


Додаток N 1
до Типового договору на охорону об'єктів
підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ України

Дислокація об'єктів,
які передаються-охороняються ВДСО при ________ РУМВС
Найменування об'єкта ____ Юридична адреса __________
Міністерство ___ N телефону __________
Відомство ______ Розрахунковий рахунок N ___________
у ________________, МФО ______________

+---+--------+------+--------+-----------------------------+-----+
¦ N ¦Наймену-¦Адреса¦N ділян-¦ Час охорони "від-до" у дні: ¦При- ¦
¦п/п¦вання ¦ ¦ки (бри-+-----+-----+-----+-----+-----¦мітка¦
¦ ¦об'єкта,¦ ¦гади) ¦робо-¦перед+вихі-¦перед+свят-¦ ¦
¦ ¦NN теле-¦ ¦N поста ¦чі ¦вихі-¦дні ¦свят-¦кові ¦ ¦
¦ ¦фонів ¦ ¦ ¦ ¦дні ¦ ¦кові ¦ ¦ ¦
+---+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


"Ознайомлений"
"Власник"
__________


Додаток N 2
до Типового договору на охорону об'єктів
підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ України

Розрахунок
вартості охорони об'єктів: __________,
що охороняються ВДСО при _______ РУМВС

+-------------+-----+-----+-----+--------------------------------+
¦Найменування ¦Вид ¦N ді-¦чисе-¦ Години охорони на добу в дні ¦
¦об'єкта ¦охо- ¦лянки¦льн. +------+------+------+-----+-----+
¦ ¦рони ¦(бри-¦охоро+робочі¦перед-¦вихід-¦перед+свят-¦
¦ ¦ ¦гади)¦ни ¦ ¦вихід-¦ ні ¦свят-¦кові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ні ¦ ¦кові ¦ ¦
+-------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+
Продовження таблиці
+-------------------------------------+
¦ Вартість охорони за: ¦
+----+------+------+------+-----+-----+
¦одну¦робоч.¦перед-¦вихід-¦перед+свят-¦
¦год.¦ день ¦вихід-¦ ні ¦свят-¦кові ¦
¦ ¦ ¦ ні ¦ ¦кові ¦ ¦
+----+------+------+------+-----+-----+
¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+------+------+------+-----+-----+

Додаткові витрати госпоргану у зв'язку з утриманням службових
собак, бюро перепусток, обслуговуванням ОПС: _______

Всього вартість охорони за місяць ____________
квартал ____________
рік ____________


"Ознайомлений"
"Власник"
__________


Додаток N 3
до Типового договору на охорону об'єктів
підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ України

Вимоги до технічного стану об'єктів

1. Об'єкти, які передаються під охорону підрозділам Державної
служби охорони, повинні відповідати таким вимогам:
1.1. Територія по периметру підприємств, виробничих цехів,
складів, баз, будівельних майданчиків і підступи до них, а також
вітрини магазинів, ательє, павільйонів та інші приміщення, що
охороняються, з настанням темряви повинні освітлюватися так, щоб
вони були доступні спостереженню нарядів охорони.
Освітлення території об'єкта, що охороняється, не
здійснюється у випадках, визначених відповідними рішеннями
місцевих органів влади, а також за вказівкою штабу цивільної
оборони.
Складування будь-яких матеріалів на території об'єкта, що
охороняється, може здійснюватися не ближче ____________ метрів від
вітрин, некапітальних стін, огорожі (необхідне підкреслити);
1.2. Стіни, покрівля, стеля, горищні та слухові вікна, люки і
двері приміщень, в яких зберігаються товарно-матеріальні цінності,
повинні бути в полагодженому стані та забезпечувати неможливість
несанкціонованого проникнення на об'єкт (в приміщення) без їх
пошкодження.
На вікнах першого поверху, а також наступних приміщень: _____
_________
________,
вказаних в актах обстеження технічного стану об'єкта,
встановлюються металеві грати або віконниці із замками. Тип грат і
віконниць узгоджується "Власником" з місцевими органами Державного
пожежного нагляду;
1.3. Об'єкт у відповідності з вимогами діючих нормативних
актів МВС України повинен бути обладнаний такими технічними
засобами охорони і безпеки: __________
_________
_________
(зв'язок, прилади охоронної сигналізації, освітлення,
_________
системи контролю доступу, огорожа, замки, засуви, турнікети,
_________
механізовані ворота, оглядові майданчики, кімнати особистого
_________
огляду робітників і службовців та зберігання їх особистих речей)
_________
_________
________,
придбання та установка яких здійснюється за рахунок коштів
"Власника".
1.4. ______________
_________
________.
1.5. ______________
_________
________.
Технічний стан об'єкта, що приймається під охорону, засобів
охорони і безпеки, додаткова потреба в цих засобах, а також строки
їх впровадження зазначаються у двосторонньому акті, який
складається, за окрему плату, під час укладення договору і є його
невід'ємною частиною.
2. "Охорона" спільно з "Власником" не менше 1 разу на рік, а
по окремим категоріям об'єктів у строки, встановлені нормативними
актами МВС України, проводить обстеження технічного стану об'єкта,
що охороняється, засобів охорони і безпеки, у тому числі приладів
охоронної сигналізації, перелічених у п.1.3 цього додатка до
Типового договору, про що складається акт за підписом
уповноважених на те "Охороною" і "Власником" представників з
вказівкою строків усунення "Власником" виявлених недоліків і
строків повідомлення про це "Охороні".
До усунення усіх вказаних в акті обстеження об'єкта недоліків
договір укладається на умовах здійснення охорони без матеріальної
відповідальності.
Перевірку повноти і якості робіт по усуненню недоліків
здійснює "Охорона".


"Ознайомлений"
"Власник"
__________


Додаток N 4
до Типового договору на охорону об'єктів
підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ України

Інструкція
про порядок приймання (здавання) об'єктів та окремих
приміщень під охорону (ця Інструкція поширюється на
об'єкти та окремі приміщення, що охороняються фізичною
охороною та за допомогою ПЦН)

Загальні положення

1. Керівництво "Власника" та "Охорони" спільно організують
проведення занять та інструктажів з відповідальними особами по
вивченню правил поводження з апаратурою охоронної сигналізації,
найпростіших методів перевірки її справності, порядку приймання і
здавання об'єктів та окремих приміщень з-під охорони, веденню
відповідної документації.
2. Здавання об'єктів під охорону і приймання з-під охорони
здійснюється особами, які уповноважені "Власником".
3. Особи, відповідальні за здавання об'єкта під охорону,
визначаються "Власником", як правило, з числа співробітників, які
мешкають в районі дислокації об'єкта, що охороняється. Список цих
працівників надсилається "Охороні".
4. Особи, уповноважені "Власником", несуть відповідальність
за правильну експлуатацію (використання) засобів охоронної та
тривожної сигналізації, дотримання порядку приймання (здавання)
об'єктів під охорону, відповідність стану технічної укріпленності
об'єкта існуючим вимогам.
5. При заміні відповідальних за здавання об'єктів під
охорону, зміні їх адрес, телефонів "Власник" письмово повідомляє
про це "Охорону".
6. Прийманню (здаванню) під охорону підлягають тільки
об'єкти, включені до дислокації об'єктів, що охороняються.
7. Об'єкти (відокремлені приміщення, включені до дислокації),
що мають порушення стану технічного укріплення, непрацюючі засоби
сигналізації, зіпсовані замки, запірні пристосування, освітлення,
телефон і т.п., під охорону не приймаються і відповідальність за
збереження матеріальних цінностей, які зберігаються на об'єкті,
"Охорона" не несе, про що під час приймання об'єкта під охорону
складається двосторонній акт.
8. Приймання (здавання) об'єкта закріплюється підписами
відповідальної особи "Власника" та співробітника "Охорони" в
"Журналі приймання-здавання об'єкта".
"Журнал приймання-здавання об'єкта" є юридичним документом і
підлягає обов'язковій реєстрації у відділі (відділенні) Державної
служби охорони. Порядок його зберігання і ведення встановлюється
відповідними "Правилами", які вручаються представнику "Власника".

Приймання об'єкта під охорону

9. Об'єкти, що підлягають охороні, передаються під охорону у
визначений договором час.
10. Не менш ніж за годину до закриття і здавання об'єкта під
охорону відповідальна особа "Власника" здійснює контрольне
здавання охоронної сигналізації об'єкта під спостереження ПЦН чи
на концентратор малої ємкості (КМЄ) поста охорони. При
зіпсованості сигналізації негайно подає заявку на ремонт.

11. Безпосередньо перед здаванням об'єкта під охорону
відповідальний співробітник "Власника" проводить:
а) ретельний огляд усіх приміщень об'єкта з метою виявлення і
випровадження сторонніх осіб;
б) закриває вікна, двері, люки, грати, інші конструкції на
запори (защіпки та замки);
в) на об'єктах торгівлі, побутового обслуговування та ін.
відносять всі малогабаритні цінні вироби і матеріали в спеціально
обладнані приміщення;
г) вмикає, передбачене договором, внутрішнє і зовнішнє
освітлення, одночасно проводить огляд засобів сигналізації з метою
виявлення відключених чи викорочених приладів і датчиків
охоронно-пожежної сигналізації;
д) вмикає прилади та системи, що встановлені на об'єкті, в
положення "Охорона", попередньо відкривши вхідні двері об'єкта.
Виходячи з приміщення об'єкта, щільно (без ривків), зачинивши за
собою двері, пересвідчується, що сигналізація знаходиться у режимі
"Охорона".
Якщо сигнальна лампа не світиться чи світиться мерехтливим
світлом, у тому числі після повторної перевірки, то відповідальна
особа "Власника":
1) повідомляє по телефону ПЦН ________, відділу
(відділення) охорони ______________ про зіпсованість
сигналізації;
2) після усунення причин відмови сигналізації, спільно з
робітником "Охорони" проводить закриття об'єкта і здавання його
під охорону ПЦН.

12. При здаванні об'єкта співробітнику "Охорони", крім
співробітників, що здійснюють контрольно-пропускний режим,
відповідальні особи "Власника" виконують дії, передбачені п.11, а
також опечатують (опломбовують), замикають і навішують контрольні
замки в присутності співробітника "Охорони".
13. Об'єкт вважається прийнятим під охорону після підписів
робітників "Охорони" та відповідальної особи "Власника" у
відповідних розділах (графах) "Журналу приймання-здавання
об'єкта", а під охорону ПЦН - після повідомлення відповідальною
особою "Власника" по телефону ПЦН свого прізвища, встановленого
коду і підтвердження черговим ПЦН, з повідомленням свого умовного
номера, про прийом об'єкта під охорону.

Зняття об'єкта з під охорони

14. Об'єкт вважається знятим з під охорони тоді, коли
відповідальна особа "Власника", перевіривши по контрольних лампах
стан сигналізації на об'єкті (повинні світитися рівним світлом),
цілісність стін, вікон, дверей, грат, люків, запорних
пристосувань, печаток і т.ін., при наявності фізичної охорони,
спільно з працівником "Охорони" ставлять підписи про приймання
об'єкта у відповідних графах "Журналу приймання-здавання об'єкта",
а при охороні ПЦН - після дзвінка на ПЦН, вказуючи свій код, з
повідомленням про відкриття об'єкта.
15. При виявленні на об'єкті порушень його технічної
укріпленості, контрольної сигналізації (контрольна лампа не
світиться чи світиться мерехтливо) відкриття об'єкта здійснюється
з дозволу керівництва підрозділу охорони в присутності
представника "Охорони" після спільного, з представником
"Власника", огляду об'єкта, про що складається відповідний акт.
16. Для відкриття об'єкта під час здійснення охорони об'єкта,
відповідальна особа "Власника" повинна попередньо сповістити про
це "Охорону" і відкрити об'єкт тільки в присутності її
представника.

Перезакриття об'єкта

17. Якщо на об'єкті, що охороняється, спрацювала
сигналізація, стались пожежа, затоплення або інші стихійні лиха,
порушена цілісність об'єкта, "Охорона" для відкриття, огляду,
здійснення необхідних заходів і перезакриття об'єкта викликає
відповідальних осіб "Власника".
Про факти відкриття об'єкта та вжитих заходів відповідальними
представниками сторін складається акт.
18. У випадку, якщо "Власник" не прибув на об'єкт протягом
_________ годин після повідомлення про те, що спрацювала
сигналізація, охорона об'єкта припиняється і відповідальність за
збереження матеріальних цінностей покладається на "Власника".

19. Відповідальним особам "Власника" забороняється:
а) розголошувати стороннім особам коди та особливості
організації охорони об'єкта;
б) допускати осіб, які не уповноважені "Охороною", до
експлуатаційного обслуговування встановлених на об'єктах засобів
охоронної сигналізації;
в) залишати у не робочий час об'єкт з зіпсованими або
вимкнутими засобами охоронної сигналізації;
г) здавати під охорону і приймати з-під охорони об'єкти під
чужими прізвищами;
д) здавати об'єкти під охорону з телефонів, що віддалені від
об'єкта.

20. Співробітникам "Охорони" забороняється:
а) приймати під охорону не занесені в договір об'єкти і
матеріальні цінності;
б) під час прийому під охорону об'єкта самостійно зачиняти
двері, віконниці, вікна, кватирки, люки і т.ін., накладати пломби
і печатки, а також допомагати в цьому відповідальним особам
"Власника";
в) ставити свій підпис у "Журналі приймання-здавання" про
приймання об'єкта під охорону до його огляду після закриття і
опечатування (опломбування);
г) при спрацюванні сигналізації вимикати на об'єкті засоби
охоронної сигналізації до прибуття наряду міліції по сигналу
"Тривога";
д) допускати когось у приміщення або на територію об'єктів,
що охороняються, у не встановлений час без дозволу уповноважених
представників "Власника" і "Охорони";
е) самостійно, без дозволу адміністрації "Охорони",
передоручати охорону об'єкта іншим особам.

21. "Охорона" не несе матеріальної відповідальності у випадку
порушення співробітниками "Власника" визначеного цією
"Інструкцією" порядку приймання (здавання) об'єктів під охорону.


"Ознайомлений"
"Власник"
__________


Додаток N 5
до Типового договору на охорону об'єктів
підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ України

Обов'язки "Охорони"
по забезпеченню охорони об'єкта, матеріальних цінностей
і грошових коштів, що зберігаються на ньому

Охорона зобов'язана:
1. Забезпечити охорону товарно-матеріальних цінностей і
грошових коштів "Власника", прийнятих під охорону, від розкрадання
і не допускати проникнення сторонніх осіб на об'єкт, що
охороняється;
2. Здійснювати на об'єкті пропускний режим, контролювати
ввезення та вивезення (внесення та винесення) товарно-матеріальних
цінностей на територію та з території об'єкта, що охороняється, по
матеріальним перепусткам встановленої форми.
Після закінчення робочого дня "Охорона" повинна
пересвідчитись у тому, що всі відвідувачі, пропущені через
контрольно-пропускний пункт за разовими перепустками, залишили
територію об'єкта, що охороняється.
3. Спільно з "Власником" здійснювати заходи по впровадженню
технічних засобів охорони і безпеки;
4. Здійснювати експлуатаційне обслуговування приладів
охоронної сигналізації та усувати її несправності за письмовою
заявою "Власника" в технічно можливий строк.
Відшкодування витрат по цьому обслуговуванню здійснюється за
рахунок "Власника".
5. Забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної
безпеки на постах силами працівників охорони під час несення ними
служби, а у випадку виявлення на об'єкті, що охороняється, пожежі
або спрацювання охоронно-пожежної сигналізації негайно повідомити
про це пожежну частину, вжити заходів по ліквідації пожежі або
усунення технічної несправності охоронно-пожежної сигналізації;
6. Приймати під охорону опечатані (опломбовані)
об'єкти, приміщення, вказані у дислокації, за умови наявності на
них запобіжних коробок з контрольними замками.
7. ________________
_________
________.
8. ________________
_________
________.


"Ознайомлений"
"Власник"
__________


Додаток N 6
до Типового договору на охорону об'єктів
підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ України

Обов'язки "Власника"
по здійсненню заходів по створенню належних
умов, необхідних для здійснення охорони

1. Здійснювати визначені актами обстеження та договором
заходи по обладнанню об'єкта технічними засобами охорони і
безпеки, створювати належні умови для забезпечення збереження
товарно-матеріальних цінностей та сприяти "Охороні" при виконанні
нею своїх завдань, а також в удосконаленні організації охорони
об'єкта та зміцненні пропускного і внутрішньооб'єктного режимів.
2. Перед здаванням об'єкта під охорону перевіряти, щоб в
приміщеннях, що охороняються, в неробочий час не залишились
сторонні особи, ввімкнуті електрогазоприлади, інші джерела вогню
та системи водопостачання у аварійному стані.
3. Замикати на замки та пломбувати (опечатувати) зовнішні
двері складів, баз, виробничих цехів, магазинів, ательє,
павільйонів та інших виробничих та службових приміщень. Пломбувати
(опечатувати), при наявності тамбура, внутрішні двері. Зачиняти
ззовні на навісні замки, крім внутрішніх засувів, і опломбовувати
(опечатувати) двері запасних виходів. Вітрини приміщень з
товарно-матеріальними цінностями загратовуються.
У приміщеннях, в яких виставляються зразки
товарно-матеріальних цінностей, за склом вітрин з внутрішнього
боку встановлюються металеві декоративні грати, а за встановленими
зразками - скляна (з металевої сітки) розсувна, або така, що
відкривається, додаткова загорожа, яка опломбовується; на
виставлені в них товарно-матеріальні цінності складається опис у
трьох примірниках із зазначенням в ньому артикулів предметів та їх
вартості, який підписується матеріально відповідальною особою та
скріплюється печаткою "Власника". Один примірник опису знаходиться
у вітрині, другий - у матеріально відповідальної особи "Власника",
а третій - передається "Охороні".
Грошові кошти, цінні папери, вироби з коштовними каміннями із
золота, платини та палладія, годинники в золотих, платинових і
срібних корпусах, зброя і боєприпаси, отрута і наркотичні речовини
повинні зберігатися у сейфах або металевих шафах (ящиках), які
прикріплені до підлоги, в окремому приміщенні. Не допускати
зберігання виробів із дорогоцінних металів і з дорогоцінними
каміннями більше ліміту і без дозволу Інспекції пробірного нагляду
Міністерства фінансів України.
4. Забезпечити наявність на контрольно-пропускному пункті
внутрішнього та міського телефонного зв'язку, а на інших постах в
неробочий час один з телефонів міської мережі встановлювати на
місці, доступному працівникам охорони;
вживати заходів до своєчасного ремонту телефонного зв'язку та
мережі електроживлення, до яких підключена сигналізація;
визначати телефонні лінії зв'язку для підключення охоронної
сигналізації на пульти централізованого спостереження.
5. Вмикати охоронну сигналізацію по закінченні робочого дня
на об'єкті, а у випадку її несправності негайно повідомляти про це
"Охорону" і не залишати об'єкт до усунення несправності або
передачі об'єкта під охорону у встановленому порядку. На об'єктах,
що підключені до неавтоматизованих систем спостереження, через
п'ять хвилин після повідомлення на пункт централізованої охорони
про здавання об'єкта під охорону, впевнитись у тому, що об'єкт під
охорону прийнято;
на об'єкті повинен бути забезпечений вільний доступ "Охорони"
до встановлених приладів охоронної сигналізації.
6. При виявленні порушень цілосності приміщень (дверей,
вікон, замків, стін), що включені до дислокації об'єкта, що
охороняється, негайно повідомити у підрозділ Державної служби
охорони і орган внутрішніх справ по територіальності.
7. Повідомляти "Охорону" в строк за __________ діб до початку
робіт про проведення капітального ремонту приміщень або
переобладнанню об'єктів, що охороняються, про зміну на них режиму,
профілю робіт, появі нових або заміні місць зберігання цінностей,
а також про проведення заходів, внаслідок яких може виникнути
необхідність зміни характеру охорони та дислокації постів.
8. Знайомити працівників "Охорони" з існуючими на об'єкті, що
охороняється, правилами з охорони праці, які стосуються здійснення
"Охороною" своїх функцій, та проводити необхідні заходи по охороні
праці особового складу "Охорони".
9. Надавати "Охороні" безкоштовно службові та підсобні
приміщення, обладнання, інвентар, засоби зв'язку, а також надавати
безкоштовно комунальні послуги (водопостачання, освітлення,
опалення, прибирання та ремонт приміщень).
Перелік приміщень, обладнання, інвентаря та засобів зв'язку,
що надаються "Охороні", визначається за нормами, встановленими
діючими нормативними актами МВС України, і зазначається в акті
обстеження технічного стану об'єкта.
10. Забезпечувати працівників "Охорони" місцями обігріву та
захисту від непогоди (місця обігріву оснащуються опалювальними
приладами тільки промислового виробництва).
11. При наявності в охороні службових собак, які зараховані
на баланс "Охорони", обладнати і утримувати в належному стані
приміщення для них та пости, на яких вони використовуються.
12. Повідомляти "Охорону" про всі недоліки та порушення
служби особовим складом охорони для прийняття необхідних заходів.
13. Надавати працівникам "Охорони", які безпосередньо
здійснюють охорону об'єкта "Власника", жилу (у тому числі у
гуртожитках) площу та забезпечувати обслуговування цих працівників
і членів їх сімей поліклініками, лікарнями, санаторіями, будинками
відпочинку, дитячими садками та яслами на загальних підставах з
робітниками і службовцями об'єкта, що охороняється.
14. Надавати працівникам "Охорони", які несуть службу в
шкідливих для здоров'я умовах, відповідні пільги і переваги
нарівні з працівниками об'єкта, що охороняється.
15. _______________
________.
16. _______________
________.
17. _______________
________.


"Ознайомлений"
"Власник"
__________


Додаток N 7
до Типового договору на охорону об'єктів
підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ України

Відповідальність "Охорони". Порядок встановлення розмірів
збитків, спричинених внаслідок неналежного виконання
"Охороною" договірних зобов'язань

1. "Охорона" несе матеріальну відповідальність за збитки,
спричинені внаслідок неналежного виконання нею своїх зобов'язань:
1.1. Заподіяні розкраданням товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів під час знаходження об'єкта під охороною,
здійснене шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу, в
результаті незабезпечення належної охорони або внаслідок
невиконання "Охороною" встановленого на об'єкті порядку вивезення
(винесення) товарно-матеріальних цінностей;
1.2. Нанесені знищенням або псуванням майна (в тому числі
шляхом підпалу) сторонніми особами, які проникли на об'єкт
внаслідок неналежного виконання "Охороною" взятих за договором
зобов'язань;
1.3. Заподіяні пожежами або в силу інших причин з вини
працівників "Охорони", які здійснюють охорону об'єкта.

2. Про факт порушення цілісності приміщень, що охороняються,
або заподіяні збитки пошкодження майна "Охорона" повідомляє в
чергову частину органу внутрішніх справ і "Власнику". До прибуття
представників органу внутрішніх справ або слідства "Охорона"
забезпечує недоторканість місця події.
3. Факти крадіжки, грабежу, розбою, а також знищення або
пошкодження майна "Власника" сторонніми особами, які проникли на
об'єкт, що охороняється, або внаслідок пожежі, або в силу інших
причин з вини працівників, які здійснюють охорону об'єкта,
встановлюється органами дізнання, слідства або судом.
4. При наявності заяви "Власника" (письмово) про заподіяні
збитки відповідальні представники "Охорони" зобов'язані брати
участь у визначенні розміру цих збитків та в знятті залишків
товарно-матеріальних цінностей, які порівнюються з даними
бухгалтерського обліку на день події. Зняття залишків
товарно-матеріальних цінностей повинно бути проведене терміново по
прибутті представників сторін на місце події.
5. Відшкодування "Власнику" заподіяних з вини "Охорони"
збитків здійснюються за поданням "Власника" "Охороні" постанови
органу дізнання, слідства або вироку суду, який встановив факт
крадіжки, грабежу, розбою, а також знищення або пошкодження майна
сторонніми особами, котрі проникли на об'єкт, що охороняється, або
внаслідок пожежі, або ж в силу інших причин з вини працівників,
які здійснюють охорону об'єкта. Розмір збитків повинен бути
підтверджений відповідними документами і розрахунками вартості
вкрадених, знищених чи пошкоджених товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів, складеними за участю "Охорони" та звіреними з
бухгалтерськими даними. До збитків, що підлягають відшкодуванню,
включається вартість викраденого або знищеного майна, розмір
зниження у ціні пошкоджених товарно-матеріальних цінностей або
витрати, проведені на відновлення пошкодженого майна, а також сума
викрадених грошових коштів.
6. У випадку виявлення винних осіб майнові збитки стягуються
з них "Охороною" за регресним позовом.
7. При поверненні "Власнику" викрадених товарно-матеріальних
цінностей присутність працівників "Охорони" є обов'язковою.
Вартість повернутих товарно-матеріальних цінностей вилучається з
загальної суми позову "Власника" до "Охорони", а раніш сплачена
сума за дані цінності повертається "Охороні". Якщо частина
повернених товарно-матеріальних цінностей виявиться неповноцінною,
про це складається акт за участю обох сторін і компетентних осіб
для визначення відсотку придатності вказаних цінностей. У цьому
випадку "Охорона" відшкодовує "Власнику" розмір уцінки.
8. Претензії по відшкодуванню матеріальних збитків подаються
"Власником" і розглядаються "Охороною" згідно з діючим
законодавством.


"Ознайомлений"
"Власник"
__________


Додаток N 8
до Типового договору на охорону об'єктів
підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ України

Умови
звільнення "Охорони" від відповідальності за
збитки, спричинені об'єктам, що охороняються


1. "Охорона" звільняється від відповідальності при
відсутності вини "Охорони" у їх спричиненні. "Охорона" не несе
відповідальності:
1.1. За майнові збитки, заподіяні стихійним лихом.
1.2. За розкрадання грошових сум, залишених в приміщенні, що
охороняється, понад суми ______________, що погоджена сторонами за
договором ліміту, здійснене шляхом крадіжки, грабежу, або
розбійного нападу, а також у випадках, коли грошові кошти, вироби
з коштовними каміннями із золота, платини та палладія, зброя і
боєприпаси, отрута і наркотичні речовини зберігались не в сейфі
або металевій шафі (ящику), прикріплених до підлоги.
1.3. За залишене у приміщенні, що охороняється, особисте
майно працівників "Власника".
1.4. За збитки, заподіяні злочинцем всередині приміщення, що
охороняється, якщо він проник у це приміщення до його закриття і
залишив його в період, коли воно не охоронялось.
1.5. За крадіжку, а також розкрадання, здійснені шляхом
грабежу або розбою, товарно-матеріальних цінностей, якщо органами
дізнання, слідства або судом буде встановлено, що вони допущені у
зв'язку з невключенням "Власником" охоронної сигналізації, не
здаванням "Власником" об'єкта під охорону, або не повідомлення
"Охорони" про несправність сигналізації.
1.6. За майнові збитки, заподіяні "Власнику" при масових
порушеннях громадського порядку.
1.7. За крадіжку товарно-матеріальних цінностей при
невиконанні "Власником" у встановлені двостороннім актом строки
вимог по технічному зміцненню об'єкта, приміщення, що
охороняються, якщо це стало умовою здійснення крадіжки.

2. "Охорона" також не несе відповідальності за збитки,
заподіяні знищенням грошових коштів, знищенням або пошкодженням
товарно-матеріальних цінностей сторонніми особами, які проникли на
об'єкт, що охороняється, у випадках, вказаних у підпунктах 1.2,
1.5, 1.6, 1.7 цього пункту.
3. "Охорона" не несе відповідальності за цілісність приміщень
і цінності, що в них зберігаються, якщо вони не внесені до
дислокації чинного договору.
4. "Охорона" звільняється від відповідальності за збитки,
розмір яких визначено "Власником" самостійно без відповідальних
працівників "Охорони", при відсутності письмового повідомлення
останньої про час визначення розмірів збитків та зняття
товарно-матеріальних цінностей.
5. ________________
_________
________.
6. ________________
_________
________.


"Ознайомлений"
"Власник"
__________


Додаток N 9
до Типового договору на охорону об'єктів
підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ України

Додаткові умови договору

1. "Охорона" зобов'язана вмикати охоронну сигналізацію по
закінченні робочого дня на таких об'єктах: _________
_________
________,
що оснащені сигналізацією по периметру об'єкта. При її
несправності повідомляти про це "Власника" у випадках, коли у
зв'язку з несправністю ліквідувати її неможливо без представників
"Власника".
2. У виняткових випадках (проведення "Власником" робіт, які
порушують цілісність огорож, грат і т.п.) за домовленістю сторін
"Охорона" виставляє необхідну кількість додаткових постів згідно з
додатковим розрахунком.
3. При охороні торговельних об'єктів "Власник" зобов'язаний
сповіщати "Охорону" в строк до 10 діб до початку розміщення на
об'єктах комп'ютерної техніки і товарів, що викликають підвищений
криміногенний інтерес, про знов створені відділи, секції
комерційної та комісійної торгівлі та інші зміни, які вимагають
зміцнення технічної укріпленості об'єкта або зміни засобів
охорони.
4. Виконання "Охороною" обов'язків по пожежній профілактиці,
екологічній безпеці, супроводженню та охороні продукції, грошових
коштів, фізичних осіб з складу адміністрації "Власника",
оперативному реагуванню на сигнали "тривоги" з об'єктів,
обладнаних тривожною сигналізацією, може здійснюватись згідно з
укладеними окремими договорами.
5. Заїзд та стоянка власного транспорту на території об'єкта,
що охороняється, забороняється.
6. ________________
_________
7. ________________
_________


"Ознайомлений"
"Власник"
__________


Додаток N 10
до Типового договору на охорону об'єктів
підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ України

Особливі умови договору

1. За згодою сторін:
- за невиконання вимог "Охорони" з технічного зміцнення
окремих приміщень, об'єктів, охорона яких здійснюється за
допомогою технічних засобів сигналізації, "Власник" сплачує штраф
у розмірі ________ відсотка від суми договору по кожному акту;
- за неусунення несправностей приладів охоронної сигналізації
в технічно можливий строк (пункт 8 Типового договору) "Охорона"
сплачує "Власнику" штраф у розмірі _____________ відсотка від суми
договору на охорону за кожний випадок.

2. У випадку несвоєчасної оплати за охорону об'єкта
нараховується пеня у розмірі не менш ніж 0,5 відсотків суми
простроченої плати за кожен день прострочення.
3. У випадках безпідставного ухилення "Охорони" від участі в
знятті залишків товарно-матеріальних цінностей або визначенні
розміру збитків, заподіяних викраденням, знищенням або
пошкодженням майна та грошових коштів, "Охорона" сплачує штраф у
розмірі _ відсотка від суми договору.
4. Витрати "Охорони", пов'язані з перезакриттям об'єктів
після спрацювання сигналізації з вини "Власника", відшкодовуються
"Власником" у повному обсязі згідно з обгрунтованим розрахунком.
5. "Охорона" не несе відповідальності за крадіжки товарів і
виробів виставлених у вітринах ательє, магазинів при відсутності
огорожі та опису цих товарів і виробів.
6. Охорона об'єкта у позадоговірний час оплачується у
подвійному розмірі.
7. За невиконання зазначених в актах технічного обстеження
об'єктів вимог "Охорони" по усуненню недоліків у технічній
укріпленості, договір може бути розірваний у односторонньому
порядку при умові письмового попередження "Власника" за 15 днів.


"Ознайомлений"
"Власник"
__________


Додаток N 11
до Типового договору на охорону об'єктів
підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ України


Перелік нормативних актів, що були використані
при розробці типового договору

1. Конституція України ( 888-09 ).
2. Цивільний Кодекс України ( 1540-06 ).
3. Арбітражний процесуальний Кодекс України ( 1798-12 ).
4. Закон України "Про міліцію" ( 565-12 ).
5. Закон України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ).
6. Закон України "Про підприємництво" ( 698-12 ).
7. Закон України "Про захист прав споживачів"( 1023-12 ).
8. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності"
( 2132-12 ).
9. Постанова Верховної Ради України від 24.12.93 р. N 3811-12
"Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових
зобов'язань".
10. Указ Президента України від 17.03.95 р. N 237/95 "Про
заходи щодо поліпшення розрахунків за послуги, що надаються
Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ
України".
11. Розпорядження Президента України від 07.10.92 р. N 157
( 157/92-рп )"Про Положення про Міністерство внутрішніх справ
України".
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р.
N 615 ( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення охорони
державної та інших форм власності".
13. Положення "Про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України", затверджене рішенням Правління Національного
банку України від 04.05.93 р. протокол N 37.
14. Наказ МВС України від 09.06.92 р. N 328 "Про затвердження
Положення про Головне управління охорони при Міністерстві
внутрішніх справ України".

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров