Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Типовий договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу на аукціоні

Добавить ссылку в блокнот

Затверджено
наказом ФДМУ від 18.11.96
N 1398 ( z0766-96 )

Типовий договір купівлі-продажу об'єкта
незавершеного будівництва, що підлягає продажу на
аукціоні

__________
(місце укладання, число, місяць, рік - прописом)
Ми, що нижче підписалися: ____________
__________
(назва та місцезнаходження органу приватизації)
в особі _______________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який(а) діє на підставі _____________,
(назва документа)
(надалі - Продавець), з одного боку , та ___________
(назва юридичної особи або
_____________, яка(е) зареєстрована(е)
прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
__________
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
в особі _______________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який(а) діє на підставі _____________,
(назва документа)
(надалі - Покупець), з другого боку, уклали цей Договір про
нижчевикладене:

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві
об'єкт незавершеного будівництва _____
__________
(повна назва об'єкта приватизації)
який знаходиться за адресою __________
на земельній ділянці ________________
(розмір земельної ділянки, підстави для
_________,
надання права користування чи права власності)
а Покупець зобов'язується прийняти об'єкт незавершеного
будівництва і сплатити за нього ціну відповідно до умов, що
визначені в цьому Договорі.
До вартості об'єкта незавершеного будівництва входить
вартість матеріалів, виробів, конструкцій, що завезені на
майданчик, але не укладені в діло, а також устаткування, що не
здане до монтажу або монтажу не потребує згідно з актом обстеження
будівельного майданчику.
1.2. Право власності на об'єкт незавершеного будівництва
переходить до Покупця з моменту нотаріального посвідчення цього
Договору.
1.3. Згідно з Довідкою розрахунком вартості об'єкта
незавершеного будівництва, яка затверджена ________,
(ким та коли затверджена)
початкова ціна продажу об'єкта шляхом викупу становить ___________
_______________ гривень,
(цифрами та прописом)
крім того ціна, земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт,
становить _____ гривень.
(цифрами та прописом)
(У випадку продажу об'єкта разом із земельною ділянкою).
1.4. Згідно з протоколом аукціону ___________,
(номер та дата)
який затверджений _____,
(ким та коли затверджений)
остаточна ціна продажу об'єкта незавершеного будівництва становить
_______________ гривень,
(цифрами та прописом)
крім того, ціна земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт,
становить ____ гривень.
(цифрами та прописом)
(У випадку продажу об'єкта разом із земельною ділянкою).
1.5. Вказаний в цьому Договорі об'єкт продано за ____________
___________ гривень.
(цифрами та прописом)

2. Порядок розрахунків за придбаний об'єкт приватизації

2.1. Покупець зобов'язаний внести _____________
(сума цифрами та прописом)
гривень за придбаний об'єкт приватизації протягом 30 календарних
днів з моменту підписання цього Договору. Термін оплати може бути
продовжений ще на 30 календарних днів за умови внесення Покупцем
не менше 50 відсотків від вищевказаної в цьому пункті суми. При
цьому зараховується _________ гривень (грошові кошти
(цифрами та прописом)
у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта), внесених
Покупцем на рахунок Продавця платіжним дорученням __
_________.
(дата та номер платіжного доручення)
Плата за об'єкт приватизації вноситься на підставі цього Договору
та приватизаційних платіжних доручень встановленого зразка, які
видає Продавець.
(Якщо об'єкт незавершеного будівництва продається Продавцем
Покупцю з умовою надання відстрочки платежу нижче, приводиться
порядок внесення платежів).
2.2. Розрахунки за придбаний об'єкт приватизації здійснюються
Покупцем шляхом безготівкового перерахування всієї суми з свого
рахунка на рахунок Продавця.
2.3. Розрахунки за об'єкт приватизації здійснюються таким
чином:
- власні кошти Покупця в сумі _________ гривень
перераховуються з рахунка Покупця ____
(номер розрахункового рахунка та
__________
найменування банківської установи)
на рахунок Продавця ____
(номер розрахункового рахунка та
_________;
найменування банківської установи)
- кошти з приватизаційних депозитних рахунків (вартість
приватизаційних майнових сертифікатів) на суму _____
гривень перераховуються з рахунка Покупця __________
(номер розрахункового рахунка та
__________
найменування банківської установи)
на рахунок Продавця ____
(номер розрахункового рахунка та
__________
найменування банківської установи)

3. Передача об'єкта приватизації

3.1. Передача об'єкта приватизації здійснюється Продавцем
Покупцю в 3-денний термін після нотаріального посвідчення цього
Договору.
3.2. Передача об'єкта приватизації Продавцем і прийняття
об'єкта приватизації Покупцем посвідчується актом
прийому-передачі, який підписується сторонами.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки,
покладені на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у
виконанні її обов'язків.
4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за
невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

5. Обов'язки Покупця

5.1. В установлений цим Договором термін сплатити ціну
продажу об'єкта приватизації.
5.2. В установлений цим Договором термін прийняти об'єкт
приватизації.
5.3. В ___________ термін з моменту підписання цього Договору
підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо
переоформлення права забудовника на об'єкт.
5.4. На вимогу Продавця Покупець зобов'язаний надавати
Продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов цього Договору.
5.5. При зміні власника на об'єкт приватизації Покупець
повинен покласти всі зобов'язання за даним Договором на нового
власника.

6. Обов'язки Продавця

6.1. Продавець зобов'язаний:
- передати Покупцю об'єкт приватизації у встановлений в
Договорі термін;
- в разі необхідності сприяти Покупцю в переоформленні
документів на право користування земельною ділянкою;
- повідомляти Покупця в разі несвоєчасного внесення платежів
за об'єкт приватизації.
6.2. Контролювати виконання умов цього Договору.

7. Відповідальність Покупця

7.1. У разі порушення терміну оплати за об'єкт приватизації
Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,5 відсотків від
несплаченої суми за кожний день прострочки.
7.2. У разі, якщо Покупець протягом 60 днів, з моменту
нотаріального посвідчення цього Договору не сплатить суму, вказану
в першому абзаці статті 2.1 цього Договору, то він зобов'язаний
сплатити Продавцю 20 відсотків від ціни купленого об'єкта. При
цьому Продавець порушує питання про розірвання цього Договору.
7.3. У разі невиконання Покупцем умов цього Договору
Продавець має право у встановленому порядку на розірвання
Договору, стягнення завданих збитків у цінах, діючих на момент
розірвання Договору, та повернення об'єкта незавершеного
будівництва у власність Продавця.
7.4. Сплата штрафів не звільняє Покупця від обов'язків
виконання договірних зобов'язань в період дії умов договору
купівліпродажу.

8. Гарантії та претензії

8.1. Продавець гарантує, що об'єкт приватизації не входить до
переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим,
переданим, заставленим, не знаходиться під арештом, судових справ
щодо нього немає.
8.2. Перелік проданого майна повинен відповідати акту
обстеження будівельного майданчика.

9. Ризик випадкової загибелі об'єкта приватизації

9.1 Ризик випадкової загибелі або випадкового псування
об'єкта приватизації несе Покупець з моменту переходу до нього
права власності.

10. Вирішення спорів

Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або
у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом
переговорів. Якщо сторони протягом місяця не досягли домовленості,
то спір передається на розгляд судових органів у порядку,
встановленому чинним законодавством.

11. Зміни умов договору та його розірвання

11.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього
можливі тільки за згодою сторін.
11.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки
у письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень
в органах нотаріату.
11.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього
Договору, він може бути змінений або розірваний на вимогу другої
сторони за рішенням суду або арбітражного суду.

12. Витрати

12.1. Всі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору,
його нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на
себе Покупець.

13. Додаткові вимоги

13.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та
реєстрації у відповідних органах місцевих Рад народних депутатів у
місячний термін з моменту підписання.
Договір складений в 4 примірниках, які мають однакову
юридичну силу.
Один примірник Договору зберігається у справах ______________
_________,
(назва органу нотаріату)
а інші видаються сторонам.

Повні юридичні адреси сторін:

Продавець Покупець
_______ _______
_______ _______
_______ _______
_______ _______
_______ _______

Продавець Покупець
_______ _______
(підпис) (підпис)

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров