Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ДОГОВІР підряду на капітальне будівництво

Добавить ссылку в блокнот

ДОГОВІР
підряду на капітальне будівництво
м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.
ЗАМОВНИК: _____,
в особі _______________, що діє на підставі ______,
з одного боку, і
ПІДРЯДЧИК: _____,
в особі _______________,
що діє на підставі ______,
з іншого боку,
уклали Даний Договір про наступне:
1. ПІДРЯДЧИК бере на себе _______
(будівництво нових, розширення, реконструкцію,
________
технічне озброєння діючих підприємств, будинків, споруд або їхніх черг)
за проектом, затвердженим ____________.
(ким затверджений проект, дата затвердження)
2. ПІДРЯДЧИК бере на себе зобов’язання здійснити роботи, зазначені в п.1 Даного До¬гово¬ру, у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації, титульного списку, затвердженого ________________,
(ким затверджений список, дата його затвердження)
графіку здійснення будівельно-монтажних робіт у термін від "___" _________ 199__ р. до
(місяць)
"__" ________ 199_ р.; забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт у відповідності
(місяць)
до будівельних норм і правил; здійснити індивідуальне випробування змонтованого ним облад¬нання; взяти участь у комплексному випробуванні обладнання; здати робочій комісії роботи за Даним Договором; спільно із ЗАМОВНИКОМ та субпідрядними організаціями ввести в дію ___________
(найменування підприємства, будинку, споруди, їхніх черг)
в цілому, у тому числі виробничі потужності та об’єкти за роками:

Найменування потужності (об’єкта),
одиниця виміру Кілкість Термін уводу
(рік, місяць)3. ЗАМОВНИК зобов’язується передати ПІДРЯДЧИКУ у встановленому порядку затверд¬жену проектно-кошторисну документацію, обладнання, матеріали та вироби, забезпечити від¬крит¬тя та безперервність фінансування будівництва, своєчасно вкомплекту¬вати об’єкти, які під¬ля¬га¬ють уводу в дію, кадрами, забезпечити ці об’єкти сировиною та енергоресурсами, провести комп¬лексне випробування обладнання об’єктів, що підлягають уводу в дію, прийняти від ПІД¬РЯДЧИКА за актом робочої комісії завершене будівництво _
________,
(найменування підприємства, будинку, споруди або їхніх черг)
спільно з генеральним підрядчиком та субпідрядними організаціями увести його в дію у вста¬новлені терміни та здійснити на нього розрахунки.
4. Вартість робіт, що доручаються ПІДРЯДЧИКУ, за Даним Договором підряду визначе¬на на підставі договірної ціни і складає ____________ грн., у тому числі будівель¬но-монтажних робіт – __________ грн..
5. Особливі умови до Даного Договору підряду на капітальне будівництво: _________ ________.
6. Даний Договір підряду укладений у трьох примірниках: по одному для кожної із сторін та один для банку, який фінансує будівництво.
7. Додатки до Даного Договору: Документація, що передається ЗАМОВНИКОМ ПІДРЯД¬ЧИКУ для укладення договору підряду на капітальне будівництво, графік провадження бу¬дівельно-монтажних робіт та ін.
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін


Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров