Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР про підготовку спеціалістів з вищою освітою, кваліфікованих робітників та їх працевлаштування (прямий)

Добавить ссылку в блокнот

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти
України від 23 березня 1994 р. N 79

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про підготовку спеціалістів з вищою освітою,
кваліфікованих робітників та їх працевлаштування
(прямий)

N ______________ "____"______________ 199 __ р.
_________
(найменування навчального закладу,
_________
його підпорядкованість)
(далі - навчальний заклад) в особі ___
________,
(посада, прізвище та ініціали)
який діє на підставі статуту навчального закладу, і ______________
________,
(найменування підприємства, його підпорядкованість)
(далі - підприємство) в особі ________
_________
(посада, прізвище та ініціали)
___________ уклали цей договір на підготовку ______
спеціалістів з вищою освітою (кваліфікованих робітників).

1. Навчальний заклад зобов'язується:
1.1. Підготувати і направити на роботу випускників по роках
відповідно
-----------------------------------------------------------------
спеціальність (професія)|19___р.|19___р.|19___р.| 19___р.| 19__р.
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Всього:
1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
спеціалістів з вищою освітою (кваліфікованих робітників) згідно з
навчальними планами та програмами і вимогами кваліфікаційних
характеристик фахівця.
1.3. Забезпечити вивчення студентами (учнями) установлених на
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання
сировини, матеріалів та інструментів, правил внутрішнього
розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії
працівника.

2. Підприємство зобов'язується:
2.1. Перерахувати навчальному закладу кошти на підготовку
спеціалістів з вищою освітою (кваліфікованих робітників) в розмірі
_____ карбованців. В рахунок цих коштів можуть
передаватись навчальному закладу устаткування, обчислювальна
техніка, прилади, матеріали тощо _____
_________
_________
2.2. Забезпечити якісне проведення практики студентів (учнів)
згідно з навчальними планами.
2.3. Виплачувати кошти за виконані роботи під час практики
учням (студентам) за діючими нормативами, розцінками, ставками
(окладами) в повному обсязі з урахуванням установлених на
підприємстві коефіцієнтів, доплат, надбавок до заробітної плати.
2.4. Не допускати використання учнів (студентів) на роботах
під час практики, не пов'язаних з їх майбутньою професією.
2.5. Надати випускникам роботу за спеціальністю (професією) і
кваліфікацією, забезпечити їх належними житлово-побутовими
умовами згідно з Житловим кодексом України ( 5464-10 ).
2.6. Направляти на навчання до вищого навчального закладу
молодь, яка працює на підприємстві, випускників середніх
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ згідно з
діючими
умовами прийому до вищих навчальних закладів.
2.7. Компенсувати випускникам витрати, пов'язані з переїздом
їх (і членів сім'ї) до місця призначення.

3. Заключні положення.
3.1. Взаємні зобов'язання сторін з профорієнтаційної роботи,
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців навчального закладу
і підприємства, аспірантури, передачі навчальному закладу
обладнання, обчислювальної техніки тощо обумовлюються в договорі
або за необхідності оформляються відповідними документами.
3.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом
підписання додаткових угод.
3.3. Цей договір припиняється:
3.3.1. після закінчення строку дії;
3.3.2. за згодою сторін (оформляється протоколом).
3.4. У випадку розірвання договору ініціативна сторона
сповіщає другу сторону офіційним листом не пізніше ніж за 3 місяці
до закінчення строку, який пропонує одна із сторін.
3.5. Всі спори, які можуть виникати між сторонами,
вирішуються у судовому порядку.
3.6. Договір набуває чинності з моменту підписання обома
сторонами і діє до "____"_____ 199 ___ р.
3.7. Договір складений у 2-х примірниках. Перший з них
зберігається на підприємстві, другий - у навчальному закладі.

4. Юридичні адреси сторін:
4.1. Навчального закладу ________
(поштовий індекс,
_________
адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок N _____ в ______
_________
4.2. Підприємства: ______________
(поштовий індекс,
_________
адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок N ______________
в ________

Ректор (директор) Директор
навчального закладу підприємства
________ ______
(підпис) (підпис)

Головний бухгалтер Головний бухгалтер
________ ______
(підпис) (підпис)

М. П. М. П.

Примітка. В договір можуть бути внесені і інші зобов'язання
сторін.

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров