Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР підприємства з студентом (учнем) і навчальним закладом

Добавить ссылку в блокнот

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти
України від 23 березня 1994 р. N 79


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
підприємства з студентом (учнем) і навчальним закладом
(цільовий)
N ______________ "____"______________ 199 __ р.
_________
(найменування підприємства, його
_________
підпорядкованість)
в особі директора ______
(прізвище та ініціали)
студент (учень) ________
(прізвище, ім'я,
_________
по батькові)
та _______
(найменування навчального закладу,
_________
в особі ректора ________
(прізвище, ініціали)
уклали договір про підготовку студента (учня) ______
курсу, факультету (відділення) _______
_________
____________ за спеціальністю (професією) _________
(прізвище та ініціали)
_________
_________
і спеціалізацією ________
_________
для роботи на __________
(найменування
_________
підприємства)

1. Підприємство зобов'язується:
1.1. З "____"___ 19 ___ р. виплачувати студенту
(учню) ________________, який встигає,
(прізвище та ініціали)
щомісячну стипендію (доплату) в розмірі ____________
карбованців до закінчення 19____/19_____навчального року тощо.
1.2. Надати студенту (учню) _____
(прізвище та ініціали)
цільову позику в розмірі ______ карбованців, а також
такі види послуг: ______
(санаторно-курортне, спортивно-оздоровче
_________
обслуговування тощо)
Забезпечити погашення банківського грошового кредиту та плату
процентів за кредит, виданого студенту (учню) _____,
(прізвище та ініціали)
починаючи з першого року його роботи на підприємстві.
1.3. Організувати якісне проведення практики студента (учня)
згідно з навчальними планами.
1.4. Надати випускнику роботу у відповідності з спеціальністю
(професією) і рівнем кваліфікації з окладом ________
_____ карбованців.
1.5. Забезпечити випускника згідно з Житловим кодексом
України ________________
(вид жилої площі, що надається)
1.6. Компенсувати витрати випускника, пов'язані з переїздом
його (і членів сім'ї) на роботу на підприємство.
1.7. Перерахувати навчальному закладу кошти на підготовку
фахівців з вищою освітою (кваліфікованого робітника) в розмірі
_______________ карбованців.
В рахунок цих коштів можуть передаватися навчальному закладу
устаткування, обчислювальна техніка, прилади, матеріали
тощо _____
_________

2. Студент (учень) зобов'язується:
2.1. Оволодіти всіма видами професійної діяльності,
передбаченої відповідною кваліфікаційною характеристикою
спеціаліста (робітника) за спеціальністю ___________
(найменування
_________
спеціальності і спеціалізації)
_________
а також вивчити необхідні спеціальні курси, визначені цим
договором :
2.1.1. ____________
2.1.2. ___________;
2.1.3. ___________.
(найменування спецкурсів)
2.2. Погодити з підприємством теми дипломного проекту, а
також, на вимогу підприємства, курсових проектів (робіт).
2.3. Прибути після закінчення навчального закладу на роботу
на підприємство "____"_____199___р. і відпрацювати
____ років.

3. Навчальний заклад зобов'язується:
3.1. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
спеціаліста з вищою освітою (кваліфікованого робітника) згідно з
навчальними планами та програмами, погодженими з підприємством, і
вимогами кваліфікаційних характеристик спеціаліста (робітника).
3.2. Надавати випускнику необхідну методичну допомогу у
підвищенні кваліфікації в період адаптації на підприємстві.

4. Заключні положення.
4.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом
підписання додаткових угод.
4.2. Цей договір припиняється:
4.2.1. після закінчення строку дії;
4.2.2. за згодою сторін (оформляється протоколом).
4.3. У випадку розірвання договору ініціативна сторона
сповіщає другу сторону офіційним (забов'язую) листом не пізніше
ніж за 3 місяці до закінчення строку, який пропонує одна із
сторін.
4.4. Всі спори, які можуть виникати між сторонами,
вирішуються у судовому порядку.
4.5. Договір набуває чинності з моменту підписання всіма
сторонами і діє до "____"_____199___р.
4.6. Договір складений у 3-х примірниках. Перший з них
зберігається на підприємстві, другий - у студента, третій - у
навчальному закладі.

5. Юридичні адреси сторін:
5.1. Підприємства _______________
(поштовий індекс,
_________
адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок N _____ в ______
_________
5.2. Студента (учня) ____________
(місце постійного проживання:
_________
поштовий індекс, адреса, номер телефону)
паспорт ________________
(серія, номер, дата видачі,
_________
ким виданий)
5.3. Навчального закладу: _______
(поштовий індекс,
_________
адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок N _______________
в ________

Директор підприємства Студент(учень)
_______ ____
(підпис) (підпис)

Головний бухгалтер
_______
(підпис)

М. П.

Ректор (директор) Головний бухгалтер
_______ ______
(підпис) (підпис)

М. П.

Примітка. В договір можуть бути внесені й інші зобов'язання
сторін.

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров