Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Типовий договір про співробітництво між лікувально-профілактичною установою і учбовим закладом (науково-дослідним інститутом)

Добавить ссылку в блокнот

Додаток 2
до наказу МЗС України
від 21 лютого 1992 р. N 32

Типовий договір
про співробітництво між лікувально-профілактичною
установою і учбовим закладом (науково-дослідним інститутом)

"_____" 1992 р. N ________

________
місце укладання
__________
установа охорони здоров'я

в особі керівника (головного лікаря, директора) ____
з однієї сторони та інститут в особі ректора (директора) _________
з другої сторони відповідно до Положення про
клінічно-профілактичну установу, діючи на підставі статутів
установи охорони здоров'я і інституту, уклали договір про
нижченаведене:

1. Загальні положення

1.1. Обидві сторони приймають на себе взаємні обов'язки по
спільній організації, удосконаленню і забезпеченню медичною
допомогою населення регіону, що обслуговується, ефективному
використанню матеріальних, кадрових, фінансових ресурсів і
наукового потенціалу інституту установи охорони здоров'я, які
спрямовані на поліпшення здоров'я населення.
1.2. Робота по наданню медичної допомоги проводиться на
площах установи охорони здоров'я (перерахувати) ___,
які спільно використовуються і знаходяться в робочому стані,
укомплектовані у відповідності з табельним переліком.
2.3. Спільному використанню підлягають тільки площі і медична
техніка, оснащення і апаратура, вказані в переліку, який додається
до даного договору.

2. Обов'язки, права та відповідальність сторін

2.1. Установа охорони здоров'я зобов'язується:
2.2. Закріпити за інститутом ____________ кв.м площі, право
спільно використовувати медичну техніку, яка належить установі
охорони здоров'я, у відповідності з переліком, що додається до
даного договору.
2.3. Забезпечити працівників медичним інструментарієм,
приладами, необхідними для проведення лікувально-діагностичного
процесу.

3. Інститут зобов'язується:

3.1. Забезпечувати виконання технічних умов експлуатації
медичної техніки (додаток), не допускати до роботи з нею осіб, які
не мають спеціальної підготовки.
3.2. Виконувати графік експлуатації і профілактичного огляду
техніки, яка спільно використовується, вести реєстрацію її
неполадок в журналах технічного обслуговування і експлуатації.
3.3. Використовувати медичну техніку, надану в розпорядження
лікувальною установою, тільки за прямим призначенням.
3.4. Утримувати приміщення, які спільно використовуються в
чистоті і порядку, не допускати пошкодження майна, виконувати
правила протипожежної безпеки.
3.5. Надавати в спільне користування лікувально-діагностичну
апаратуру, яка придбана за рахунок інституту.

4. Організація та оплата праці, матеріальне стимулювання,
соціальна захищеність

4.1. Відповідно до постанови Міністерства праці України від
29.03.91 р. N 25 (положення 9 пункт 6) викладацькому складу
кафедри встановлено 36-годинний тиждень, всі інші види лікувальної
роботи (консультації поза робочий час, нічні чергування в клініці
та на дому) підлягають додатковій оплаті за рахунок ЛПУ згідно з
контрактом.
4.2. Кількість лікарняних ліжок для тематичних хворих
встановлюється не більше 15 проц.
4.3. Ціни на медичні послуги, які надаються в установах
охорони здоров'я, безпосередньо підпорядкованих МОЗ України,
затверджуються Міністерством, інших лікувально-профілактичних
установ - відділами охорони здоров'я виконкомів місцевих Рад
народних депутатів за узгодженням з відділами цін відповідних
обласних і міських виконкомів (лист Мінекономіки України від
21.11.90 року N 28-19 (1948-10).
4.4. При переході установ охорони здоров'я на нові умови
господарювання організовується система контролю за якістю і
ефективність їх роботи, включаючи:
4.4.1. Оцінку діяльності установ охорони здоров'я, засновану
на використанні системи показників (моделей) кінцевих результатів
діяльності установ, розміщених в даному районі.
4.4.2. Систему загально-державного контролю за діяльністю
установ охорони здоров'я.
4.5. Даний договір діє з "___" 199__ р. по "___" 199__ р.
4.6. Зміни та доповнення до даного договору приймаються
шляхом підписання сторонами додаткових угод.
4.7. Дія даного договору припиняється по закінченні його
строку.
4.8. Даний договір може бути розірваний достроково:
- за згодою сторін;
- на підставах, встановлених діючим законодавством;
- зазначити інші підстави для дострокового розірвання
контракту.
5. Спори, які виникають між сторонами договору, вирішуються у
порядку, встановленому діючим законодавством.
6. Адреса сторін та інші відомості:
- установа охорони здоров'я, поштовий індекс, адреса,
рахунок
- інститут, поштовий індекс, адреса, рахунок
7. Даний договір укладений у двох примірниках - по одному для
кожної сторони.

Підпис Підпис
м.п. м.п.

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров