Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

УГОДА про конфіденційність

Добавить ссылку в блокнот


УГОДА N _______ про конфіденційність

м. Київ "___" ____________ 200_ р.


Державна податкова адміністрація України (далі - СТОРОНА, ЯКА
РОЗКРИВАЄ) в особі заступника Голови
__ ________, що діє на
підставі Положення про Державну податкову адміністрацію України,
затвердженого Указом Президента України від 13.07.2000 N 886/2000,
з одного боку, та _____________
__________
(назва підприємства, організації, установи)

(надалі - СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ) в особі ____________
_________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____,
з другого боку, уклали цю Угоду про таке.


1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Сторони підтверджують, що:
1.1.1. СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, передає СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ,
інформацію - технічні вимоги до системи формування податкової
звітності платників податків в електронному вигляді і яку СТОРОНА,
ЯКА РОЗКРИВАЄ, вважає конфіденційною.
1.1.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, отримала названу інформацію
виключно для цілей створення програмного забезпечення для
платників податків по формуванню та передачі податкової звітності
в електронному вигляді до податкових органів відповідно до вимог,
наведених у наказі ДПА України від 26.11.2004 N 672 "Про
затвердження Тимчасового порядку надходження та комп'ютерної
обробки податкової звітності платників податків в електронному
вигляді до органів ДПС України".
1.1.3. Передача інформації від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, до
СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, обумовлена створенням належних умов
поліпшення процесу подання податкової звітності платниками
податків до податкових органів та функціонування системи подання
податкової звітності в електронному вигляді, надавши їм
пріоритетного значення.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості
договірного врегулювання відносин, що становлять предмет цієї
Угоди, та погоджуються взяти на себе наступні зобов'язання:
2.1.1. Протягом 10 років з дати укладення цієї Угоди СТОРОНА,
ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов'язується не розголошувати жодної конфіденційної
інформації, отриманої нею від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ будь-яким
іншим третім особам, включаючи органи державної влади,
підприємства, установи, організації усіх форм власності та
підпорядкування, і не використовуватиме названу інформацію для
своєї власної вигоди, за винятком використання такої інформації
відповідно до цілей, визначених у пп. 1.1.2 даної Угоди.

2.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов'язується дотримуватися
такого ж ступеня обмеження доступу з метою уникнення розголошення
або використання цієї інформації іншими особами, якого СТОРОНА,
ЯКА ОДЕРЖУЄ, дотримувалася б в розумній мірі стосовно своєї
власної конфіденційної інформації аналогічного ступеня обмеження.

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ

3.1. Будь-яка інформація, передача якої мала місце на
підставі звернення СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, для створення програмного
забезпечення по формуванню податкової звітності та передачі її в
електронному вигляді до податкового органу, вважається
конфіденційною за даною Угодою.

3.2. Інформація не вважається і не буде вважатися
конфіденційною і, відповідно, СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, не буде мати
ніяких зобов'язань відносно подібної інформації, якщо вона
задовольняє вимогам, викладеним в будь-якому із наступних пунктів:
інформація вже відома СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, до моменту
укладання Сторонами даної Угоди;
інформація є або стає прилюдно відомою в результаті
помилковості, недбалості або навмисності дій СТОРОНИ, ЯКА
РОЗКРИВАЄ;
інформація легально отримана від третьої сторони без
обмеження і без порушення умов даної Угоди;
інформація надана третій стороні СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, без
відповідного обмеження на права третьої сторони;
інформація дозволена до оприлюднення/розголошення письмовим
дозволом СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ;
інформація розкрита уповноваженому державному органові на
підставі імперативних приписів відповідного чинного законодавства
під загрозою настання неспівмірних негативних правових наслідків
для СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, у разі відмови у наданні інформації (за
умови, що СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, доклала максимальних зусиль для
уникнення оприлюднення/розголошення інформації).

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. За даною Угодою СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, нестиме
відповідальність у формі повного відшкодування збитків.

4.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, за даною Угодою нестиме
відповідальність за:
а) ненавмисне розголошення/оприлюднення або використання
конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого ж
ступеня обмеженості, якого вона б дотримувалася у розумних межах
стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної
важливості, і після виявлення ненавмисного розголошення або
використання цієї інформації не намагається припинити її
ненавмисне розголошення/оприлюднення або використання;
б) несанкціоноване розголошення/оприлюднення або використання
конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали у
неї на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правового
договору чи на іншій підставі, якщо їй не вдається охороняти цю
інформацію з таким же ступенем обмеженості, якого вона б
дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної
конфіденційної інформації аналогічної важливості;
в) інші порушення конфіденційності за даною Угодою.

4.3. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, призначає вказану нижче особу
своїм Відповідальним за конфіденційність для отримання за її
дорученням всієї конфіденційної інформації за даною Угодою.
СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, може змінити свого Відповідального за
конфіденційність шляхом письмового повідомлення СТОРОНИ, ЯКА
РОЗКРИВАЄ, про ім'я та адресу її знову призначеного
Відповідального за конфіденційність у одноденний термін після
призначення.

4.4. Вся інформація, яка надається СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ,
СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, в будь-якій формі, буде і залишиться
виключною власністю СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, і дані та будь-які їх
копії повинні негайно повертатися СТОРОНІ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, за
письмовою вимогою або знищуватися на розсуд СТОРОНИ, ЯКА
РОЗКРИВАЄ.

4.5. Усі спори, що пов'язані із даною Угодою, її укладанням
або такі, що виникають в процесі виконання умов даної Угоди,
вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін із
суворим дотриманням вимог конфіденціальності. Якщо спір неможливо
вирішити шляхом переговорів, він вирішується в господарському
суді.

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Жодна із Сторін зобов'язується не розголошувати факт
існування цієї Угоди без попередньої письмової згоди другої
Сторони.

5.2. Зобов'язання за цією Угодою не можуть бути доручені або
передані СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, іншим особам. Будь-яка спроба
СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, здійснити такі дії без попередньої письмової
згоди СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, буде недійсною і вважатиметься
порушенням даної Угоди. Якщо третя Сторона пред'явить позов або
вчинить іншу юридичну дію з вимогою розкрити будь-яку
конфіденційну інформацію, СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, негайно повідомить
про це СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, і забезпечить їй в розумних межах
таку допомогу, якої СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, буде вимагати для
запобігання розголошенню.

6. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ. ІНШІ УМОВИ

6.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і діє
протягом десяти років.

6.2. Зміни в дану Угоду можуть бути внесені за взаємною
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою.

6.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди є її невід'ємною
частиною і мають юридичну силу, у разі якщо вони викладені у
письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками
Сторін.

6.4. Відповідальний за конфіденційність з боку СТОРОНИ, ЯКА
ОДЕРЖУЄ
_________.


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ
___ /___________/ ___ /__________/
М. П. М. П.

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров